Impozitul pe clădiri trebuie plătit în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobândirii, construirii, înstrăinarii, extinderii, îmbunătăţirii, demolării, distrugerii parţiale a clădirii, schimbării domiciliului, a numelui şi a prenumelui etc. De asemenea, proprietarul va depune şi o declaraţie la care va anexa documente doveditoare. Ca şi termene de plată, prima rată se poate plăti până la 31 martie inclusiv, iar rata a doua până la 30 septembrie, inclusiv. Impozitul anual pe teren de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de plată. Totodată, e bine de ştiut că dacă se achită integral impozitul până la data de 31.03.2014 (prima scadenţă) se oferă o bonificaţie de 10%.