Autorităţile de Management ale programelor operaţionale vor finaliza, în acest an, contractarea fondurilor structurale şi de coeziune alocate României pentru actuala perioadă de programare, dar şi pentru folosirea economiilor apărute în timpul implementării proiectelor. Contractarea fondurilor nu este limitată de niciun regulament UE. Singura regulă impusă de Comisia Europeană este ca implementarea proiectelor să se finalizeze până la 31 decembrie 2015 pentru ca fondurile utilizate să fie solicitate de statele membre pentru a le fi rambursate. În consecinţă, faptul că nivelul de contractare a fondurilor UE era de 93% la data de 31 decembrie 2013, nu duce la pierderea niciunui euro din fondurile structurale şi de coeziune alocate României.

Mult mai important, în 2013 România a evitat riscul de dezangajare automată a fondurilor structurale şi de coeziune alocate de UE, datorită adoptării regulii “N+3” pentru alocările aferente anilor 2011 şi 2012 şi în acelaşi timp datorită măsurilor implementate de Guvernul României pentru accelerarea absorbţiei. Aplicarea regulii “N+3” pentru anii 2011 şi 2012 înseamnă că România va putea cheltui fondurile europene alocate pentru anul 2011 până la data de 31 decembrie 2014, iar pe cele alocate pentru anul 2012 până la data de 31 decembrie 2015. Subliniem că termenul final pentru cheltuirea fondurilor europene alocate în actuala perioadă de programare a rămas neschimbat: suma alocată României pentru actuala perioadă de programare trebuie cheltuită până la data de 31 decembrie 2015.

Reamintim că rata de absorbţie curentă a ajuns la 33,47% la sfârşitul anului 2013, de patru ori mai mare decât la începutul lunii mai 2012. Creşterea ratei de absorbţie s-a datorat în primul rând reluării plăţilor de către Comisia Europeană către România în cadrul a patru programe operaţionale blocate din cauza problemelor înregistrate în implementare în perioada 2009-2011. Mai precis, în februarie 2013 Comisia a reluat plăţile către România pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în aprilie 2013 a fost deblocat Programul Operaţional Regional, în iunie 2013 Comisia Europeană a reluat plăţile către România pentru Programul Operaţional Sectorial Transport, iar în octombrie 2013 a fost ridicată pre-suspendarea Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. În paralel, în 2013 au fost implementate numeroase măsuri în scopul accelerării absorbţiei fondurilor europene.