Termeni şi condiţii

TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE a site-ului  ziarulprahova.ro

 

Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul ziarulprahova.ro.

Utilizarea site-ului, logarea şi accesul la servicii presupun implicit acceptarea termenilor şi condiţiilor prezentate mai jos, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

 

 1. ACCES

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obţinerea de informaţii din ediţia on-line a  ziarului PRAHOVA . Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.

Prin termenul „utilizator” al acestui site se înţelege orice persoană – fizică sau juridică – care va accesa acest site.

SC EDITURA PRAHOVA SA – proprietarul site-ului ziarulprahova.ro – nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conţinutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea  SC EDITURA PRAHOVA SA – ziarulprahova.ro.

Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris cu SC EDITURA PRAHOVA SA – ziarulprahova.ro.

Conţinutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea SC EDITURA PRAHOVA SA – ziarulprahova.ro.

Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situaţiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit al  SC EDITURA PRAHOVA SA, acesta nu îşi  asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de  SC EDITURA PRAHOVA  SA şi îşi rezervă dreptul de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare orice acţiune de acest tip, care nu are acordul sau prealabil.

SC EDITURA PRAHOVA SA sau terţe părţi pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături („link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web.  SC EDITURA PRAHOVA  SA nu garantează, nu este şi nu poate fi facut responsabilă în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. SC EDITURA PRAHOVA SA nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legatură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de  SC EDITURA PRAHOVA SA prin intermediul site-ului într-un mod care încalcă legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

SC EDITURA  PRAHOVA SA îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea acestui site şi de a de solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-ului, a conţinutului sau securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita SC EDITURA PRAHOVA SA sau partenerii săi, produsele, serviciile şi angajaţii acestora.

Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenţa instanţelor de drept comun din România.

 

REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:

–  copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site;

–  încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;

–  încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua SC EDITURA PRAHOVA sau a reţelei SC EDITURA PRAHOVA SA fără autorizaţie;

– încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua SC PRAHOVA SA prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin „flooding” sau „Denial Of Services”.

– folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale („spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Încălcarea  oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. SC EDITURA PRAHOVA SA va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

SC EDITURA PRAHOVA SA  îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fară o notificare prealabilă.

SC EDITURA PRAHOVA SA nu este răspunzătoare faţă de utilizator, orice terţă persoană fizică ori juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

SC EDITURA PRAHOVA SA poate schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site şi nu au caracter retroactiv.

 

ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi iîn mod expres şi implicit că înţelegeţi că sunteţi de acord cu următoarele:

– utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. SC EDITURA PRAHOVA SA se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.

SC EDITURA PRAHOVA SA nu oferă nicio garanţie că:

– informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră

– serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori,

– rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere,

– calitatea oricaror produse, servicii, informaţii sau a altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului va satisface toate cerinţele

– orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului site-ului.

 

LIMITAREA RĂSPUNDERII

SC EDITURA PRAHOVA SA nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la pagube pentru pierderi de profit, bunavoinţă, posibilităţi de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă  SC EDITURA PRAHOVA SA a fost informată anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;

– costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/ de pe site-ul  ziarulprahova.ro;

– acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

– declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;

– orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe site, postat de SC EDITURA PRAHOVA SA, de către terţi sau utilizatori, încalcă drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situatii la adresa edituraprahova@ziarulprahova.ro.

Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. SC EDITURA PRAHOVA SA îşi rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii.  SC EDITURA PRAHOVA SA nu este şi nu poate fi făcută responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului sau.

 

CONFIDENŢIALITATE ŞI INFORMAŢII PERSONALE

Informaţiile personale puse la dispoziţia site-ului SC EDITURA PRAHOVA SA pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condiţiile  Legii 677/2001.

Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line, utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date  SC EDITURA PRAHOVA SA şi să primeasca mesaje cu privire la cu privire la produse şi servicii, promoţii, concursuri sau orice alte acţiuni editoriale şi de marketing desfăşurate în viitor de către SC EDITURA PRAHOVA SA,  prin ziarul Prahova pe care îl editează, sau  de către  partenerii săi agreaţi.

După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul are la dispoziţie un cont pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra parolei asociate accesului la serviciile site-ului ziarulprahova.ro, condiţionate de logare.

Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informaţiile care sunt făcute publice din contul său. În cazul accesării neautorizate a contului de către terţe persoane,  SC EDITURA RPAHOVA SA nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de consecinţele care pot apărea.

La solicitarea explicită a utilizatorului adresată la edituraprahova@ziarulprahova.ro, SC EDITURA PRAHOVA SA se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime şi să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, datele personale conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

SC EDITURA PRAHOVA SA se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor şi să nu o dezvăluie unei terţe părţi, dacă aceasta nu se află între partenerii agreaţi în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare.

SC EDITURA PRAHOVA SA nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

SC EDITURA PRAHOVA SA nu-şi asumă niciun fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile  SC EDITURA PRAHOVA SA.

Politica site-ului este de a nu accepta sau de a nu lua în consideraţie materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, SC EDITURA PRAHOVA SA îşi rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidenţiale şi lipsite de protecţia drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale şi drepturi devin proprietatea SC EDITURA PRAHOVA SA, liberă de orice pretenţii emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către SC EDITURA PRAHOVA SA , fără obligaţia de a acorda compensanţii pentru utilizarea lor.

Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvăluită în cazul în care, prin informaţiile postate, aceştia ar putea fi puşi în pericol. La înregistrare, utilizatorii au posibilitatea să aleagă numele de utilizator (username) şi parola (password). Utilizatorii acceptă să nu împrumute niciodată parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protecţie şi pentru validitatea informaţiilor transmise. De asemenea, acceptă să nu utilizeze niciodată parola altui membru pentru a posta mesaje.

Pe site-ul ziarulprahova.ro pot fi prezente reclame şi/sau legături către pagini ale unor terţe părţi, furnizori de publicitate sau sponsori. Informaţiile furnizate unor pagini externe nu se afla sub controlul SC EDITURA PRAHOVA SA şi orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

SC EDITURA PRAHOVA SA îşi rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi facută publică în aceasta pagină şi va intra efectiv în vigoare din momentul postarii ei pe site.

 

REGULI ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE la Forumul ziarulprahova.ro

Utilizarea site-ului ziarulprahova.ro, accesul şi logarea la forumul site-ului presupun implicit acceptarea de către utilizatori a următorilor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora:

Este interzisă postarea materialelor abuzive, vulgare, scrise cu ură sau cu resentimente faţă de un alt membru al site-ului, care să conţină ameninţări sau să violeze intimitatea, viaţa privată a cuiva sau care încalcă legea.

Este interzisă postarea materialelor pentru care utilizatorii nu deţin drepturile legale de autor (copyright) sau nu au încuviinţarea proprietarului pentru a utiliza materialul.

Sunt interzise spamul, invazia de mesaje, reclama, scrisorile în lanţ, schemele piramidale şi orice alte solicitări de acest tip.

Sunt interzise mesajele cu caracter xenofob sau rasist, mesajele obscene şi orice linkuri către site-uri cu caracter pornografic

Mesajele postate nu sunt monitorizate în fiecare secundă şi, în consecinţă,  ziarulprahova.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul lor.

Ziarulprahova.ro oferă garanţii pentru lipsă de acurateţe, pentru mesajele incomplete, nefolositoare sau pentru orice informaţii prezentate. Mesajele exprimă punctele de vedere ale autorului, nu punctele de vedere ale redacţiei SC EDITURA PRAHOVA SA.

Ziarulprahova.ro îşi rezervă dreptul de a şterge conţinutul discutabil, într-un timp rezonabil, iar dacă se consideră necesar va fi interzis accesul utilizatorului respectiv. Acesta va fi un proces manual, astfel încât nu va fi posibilă ştergerea sau modficarea mesajelor instantaneu.

Avertisment: utilizatorul este singurul responsabil de conţinutul mesajelor şi îşi asumă eventualele daune, în cazul unor acţiuni legale împotriva celor publicate, cu excepţia mesajelor trimise direct moderatorului sau administratorului.

Nu va fi implicată în niciun fel răspunderea acestui forum sau a oricarui site web cu legătura la acest forum.

Identitatea utilizatorului, în cazul în care aceasta aduce informaţii care l-ar putea pune cumva în pericol, va fi protejată. La înregistrare, utilizatorul are posibilitatea să îşi aleagă numele de utilizator (username). Cu acest cont de utilizare, participantul la forum acceptă să nu împrumute niciodată parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protecţie şi pentru validitatea informaţiilor transmise. De asemenea, acceptă să nu utilizeze niciodată parola altui membru pentru a posta mesaje sau pentru a naviga în acest forum.

Utilizatorul trebuie să  în considerare că, ori de câte ori postează un mesaj, adresa sa de IP este înregistrată pentru cazul în care se va interzice accesul la forumul SC EDITURA PRAHOVA SA (sau va fi contactat providerul de servicii Internet). Această măsură va fi luată numai în cazul constatării unei  încălcări grave a acestei înţelegeri.

Administratorii site-ului îşi rezervă dreptul de a şterge orice mesaj şi de a interzice accesul la forumul SC EDITURA  PRAHOVA SA oricărui utilizator care nu se supune acestor condiţii.

 

Politica de cookie-uri

Site-ul ziarulprahova.ro folosește cookie-uri proprii, dar și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia în parte.

Cookie-urile noastre nu rețin date cu caracter personal, cum ar fi numele  dumneavoastră. Acestea ne permit să aflăm informații după ce v-ați autentificat sau ajută la a face legătura între informațiile privind navigarea făcută și datele cu caracter personal atunci când alegeţi să vă înregistraţi pentru buletinul informativ (newsletter), spre exemplu.

Pentru aceasta, în unele situații utilizăm cookie-uri persistente.

Ce este un “cookie”?

Potrivit Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, un “Internet Cookie” (termen cunoscut şi ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur şi simplu “cookie” ) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un webserver unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului).

Un cookie este format din două părți: numele și conţinutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat serverului respectiv.

Există două categorii mari de cookie-uri:

–     Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului (de exemplu, în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe reţele de socializare).

–     Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament. Ele le includ şi pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terţi) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să îi fie livrată publicitate cât mai relevantă.

De ce avem nevoie de cookie-uri?

 1. Absolut necesare – sunt utilizate pentru eficientizarea activităţii noastre pe site
 2. Performanță – sunt utilizate pentru a analiza modul în care funcționează site-ul nostru și cum îl putem îmbunătăți
 3. Funcționalitate – acestea ajută la îmbunătățirea experienței dumneavoastră pe site-ul ziarulprahova.ro
 4. Targeting/publicitate – acestea sunt utilizate pentru a face schimb de anumite informații cu terțe părți cu care facem reclamă, pentru a ști cum aţi ajuns pe site-ul nostru. Putem utiliza cookie-uri pentru a identifica părțile site-ului de care sunteţi interesaţi. Putem folosi, apoi, aceste informații pentru a vă arăta reclame și pagini care credem că vă interesează, pentru a individualiza modul în care comunicăm cu dumneavoastră sau pentru a individualiza conținutul comunicărilor pe care le trimitem. Dacă doriţi, puteţi renunța la acestea.

Cookie-urile joacă un rol foarte important în experienţele online. Astfel, datorită lor utilizatorii pot personaliza navigarea online în detaliu, alegând limba în care este vizualizat un site, moneda în care sunt afişate anumite preţuri sau tarife, păstrarea şi memorarea unor alegeri (pe site-urile de cumpărături online, de exemplu).

Aceste fişiere sunt importante şi pentru deţinătorii de site-uri, pentru că le oferă feedback valoros despre experienţa utilizatorilor, a modului în care sunt folosite site-urile şi îi ajută să le dezvolte cât mai eficient posibil.

De asemenea, cookie-urile permit aplicaţiilor multimedia sau altor tipuri de aplicaţii să fie incluse într-un anumit site pentru a genera o experienţă de navigare cât mai valoroasă şi utilă, dar şi cât mai plăcută. În plus, ele fac publicitatea online eficientă, prin afişarea acelor reclame conforme cu interesele de navigare ale fiecărui utilizator în parte.

Cookie-urile vă permit o mai bună experienţă de vizitare a site-ului nostru, iar unele dintre ele sunt necesare pentru bună funcționare a acestuia. Folosim cookie-uri pentru:

 • acces protejat la datele confidențiale din ziarulprahova.ro;
 • îmbunătățirea timpului de răspuns la accesarea paginilor de pe site;
 • acces la informația dinamică de pe site;
 • acces la secțiuni protejate din site, cookie-ul se generează după autentificare pentru verificarea expirării sesiunii;
 • identificarea traseului de navigare al utilizatorilor pe site pentru afișarea eventualelor sondaje de opinie;
 • afișarea de conținut personalizat, corespunzător rolului și drepturilor unui utilizator;
 • gestionarea, optimizarea, personalizarea și trimiterea notificărilor de tip push către utilizatori;
 • identificarea ofertelor în așteptare ale unui utilizator;
 • înregistrarea acceptului utilizatorului pentru cookie-uri la prima accesare a site-ului;
 • pentru autentificare; în caz de autentificare pe ziarulprahova.ro, poate fi generat un cookie care ne anunţă dacă sunteţi autentificaţi; serverul folosește aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteţi autentificaţi şi care sunt permisiunile pe care le aveţi pentru anumite servicii;
 • înregistrarea temporară a conținutului vizualizat anterior de utilizator, pentru afișarea de conținut relevant în continuare navigării;
 • afișarea sondajelor de opinie.

Cookie-uri terțe

Cookie-urile primare provin de pe același domeniu ca și site-ul pe care îl vizitaţi în momentul respectiv (ziarulprahova.ro).

Cookie-urile terțe provin dintr-un domeniu diferit de site-ul pe care îl vizitaţi. De exemplu, atunci când vizitaţi site-ul nostru, puteţi accesa un link la site-ul unei alte societăți – cum ar fi Twitter sau Facebook, sau un video de pe  YouTube.

Prin urmare, atunci când daţi ‘Like’ sau partajați pe Twitter de pe site-ul nostru, aceste site-uri pot uneori să pună cookie-uri în computerul fiecărui utilizator. Nu răspundem pentru modul în care acestea își utilizează cookie-urile, astfel că vă sugerăm să verificăţi pe site-ul lor modul în care le utilizează și cum le puteţi gestiona.

Terțele părți care pot pune cookie-uri pe site-ul nostru sunt următoarele: Google, Facebook, Twitter.

Securitate şi confidenţialitate

Cookie-urile nu sunt viruşi! Cookie-urile folosesc formate tip „plain text”. Nu sunt alcătuite din bucăţi de cod aşa că nu pot fi executate şi nici nu pot auto-rula. Astfel, ele nu se pot duplica sau replica pe alte reţele.

Cookie-urile pot fi, însă, folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informaţii despre preferinţele şi istoricul de navigare al utilizatorilor de Internet, pot fi folosite că o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conştiente de acest fapt şi în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi şterse în cadrul procedurilor de ştergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general, browserele au integrate setări de confidenţialitate care furnizează diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate şi ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Uneori, de exemplu, se poate ca în relaţia browser-server să intervină o treia parte neautorizată şi care să intercepteze datele conţinute de cookie-uri. Deşi foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o reţea necriptată, cum ar fi, de exemplu, o reţea wireless nesecurizată.

Alte atacuri bazate pe cookie-uri pot implică setări greşite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informaţii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informaţiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri.

Datorită flexibilităţii lor şi a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai utilizate, printre care Youtube, Gmail, Yahoo şi altele.

Sfaturi privind folosirea cookie-urilor

 • Setaţi browserul după nevoile dumneavoastră de navigare şi la un nivel confortabil al securităţii.
 • Dacă sunteţi singură persoană care accesează un computer, puteţi seta termene mai lungi de expirare, pentru a avea stocat cât mai mult istoricul de navigare şi alte date de trafic.
 • Dacă mai multe persoane folosesc acelaşi computer cu dumneavoastră, puteţi seta browserul pentru a curăţa datele de navigare de fiecare dată când încheiaţi o sesiune de navigare.
 • Instalaţi aplicaţii antispyware.

 

Folosirea cookie-urilor de către utilizator

Trebuie să aveţi activate cookie-urile din browser-ul  dumneavoastră de internet. Cele mai populare browsere sunt:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Opera

Cookie-urile pot fi oprite, dar dezactivarea lor va îngreuna navigarea pe anumite site-uri. În fiecare browser în parte există posibilitatea ca din setări (sau opţiuni) să opriţi cookie-urile.

Controlul cookie-urilor

Puteţi controla din browser-ul vostru modul în care utilizaţi cookie-urile.

Cum puteţi verifică dacă sunt activate cookie-urile pe PC-uri

 

Google Chrome

 1. Click pe butonul de meniu situat în partea din dreapta sus a ferestrei browser-ului și selectaţi „Setări” apoi „Arată setări avansate”.
 2. Localizaţi titlul „Protecția datelor” și selectaţi „Setări de conținut”.
 3. Acum selectaţi „Permiteți setarea datelor locale”.

 

Mozilla Firefox

 1. Click pe butonul de meniu situat în partea din dreapta sus a ferestrei browser-ului și selectaţi „Opțiuni”.
 2. Apoi selectaţi pictograma „Protecția datelor”.
 3. Click pe „Cookie-uri”, apoi selectaţi „permiteți site-urilor să seteze cookie-uri”.

 

Microsoft Internet Explorer 11

 1. Click pe pictograma „Setări” situată în partea din dreapta sus a ferestrei browser-ului și selectaţi „Opțiuni internet”, apoi click pe butonul „Protecția datelor”.
 2. Asigură-ţi-vă că nivelul de Protecție a datelor este setat la nivelul Mediu sau mai mic, ceea ce va permite cookie-urile în browser-ul vostru.
 3. Setarea protecției mai sus de Mediu va dezactiva cookie-urile.

Cum puteţi verifică dacă sunt activate cookie-urile pentru dispozitivele care utilizează sistemul de operare Mac

 

Safari pe OS X

 1. Click pe „Safari” în partea de sus a ferestrei browser-ului și selectaţi opțiunea „Preferințe”.
 2. Click pe „Protecția datelor”.
 3. Selectaţi „Permiteți de la site-urile web pe care le vizitez”.

Pentru informaţii suplimentare despre cookie-uri puteţi consulta următoarele site-uri:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Youronlinechoices.com

Allaboutcookies.org