N.Dumitrescu

Conform Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Prahova, în comuna Florești au fost finalizate lucrările de cadastru, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară, aceasta fiind a patra unitate administrativ-teritorială din județ unde s-au încheiat măsurătorile pe teren. În momentul de față, din totalul celor 104 unități administrativ-teritoriale prahovene, pe lista localităților unde a fost încheiată cadastrarea sunt trecute doar Olari, Gorgota, Cornu și Florești, cu precizarea că în cazul ultimelor două comune cadastrarea a fost realizată integral din bani europeni, în restul așezărilor din județ măsurătorile fiind, în continuare, în derulare. În comuna Florești, înregistrarea sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară a început în anul 2020 și a vizat o suprafață totală de 2.982 de hectare. Conducerea OCPI Prahova a înmânat cărțile funciare conducerii Primăriei Florești la sfârșitul săptămânii trecute, care, la rându-i, urmează să le distribuie cetățenilor, în calitatea lor de proprietari, în mod gratuit. De menționat faptul că, la nivel național, Programul național de cadastru și carte funciară a început în anul 2015, scopul acestuia fiind înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și realizarea planului cadastral și deschiderea cărților funciare la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale. Așa cum a fost gândit, beneficiile acestuia sunt următoarele: realizarea unui inventar complet al proprietăților imobiliare; siguranța circuitului civil al proprietăților imobiliare; clarificarea regimului juridic al proprietăților imobiliare publice și private; finalizarea înregistrării terenurilor agricole, pentru a se asigura punerea în aplicare a schemelor de plăți în agricultură; deschiderea gratuită a cărților funciare pentru toate proprietățile din România. Acest program se derulează la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale sau la nivel de sector cadastral, astfel: prin lucrări contractate de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) sau primării, care asigură derularea lucrărilor, atât la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale, cât și la nivelul sectorului cadastral extravilan, care poate cuprinde și proprietăți din intravilan, prin finanțarea de către ANCPI a primăriilor care contractează astfel de lucrări de înregistrare sistematică. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020. Proiectul completează obiectivul planului menționat prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de unități administrativ-teritoriale situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.