Un număr de 43 de specii de păsări (16,6%) sunt ameninţate (cu risc de extincţie), 27 (10,42%) sunt specii aproape ameninţate (NT), iar 180 de specii (69,5%) nu sunt ameninţate în prezent, potrivit Listei Roşii a speciilor de păsări din România, care măsoară riscul de dispariţie al acestora, elaborată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu Societatea Ornitologică Română şi Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii „Grupul Milvus” şi preluată de Agerpres.
Potrivit unui comunicat al Societăţii Ornitologice Române, supranumită „barometrul vieţii”, Lista Roşie măsoară riscul de extincţie al păsărilor pe baza unor parametri clar stabiliţi, precum mărimea populaţiei, tendinţa populaţională şi suprafaţa ocupată de specie în România.
Pentru realizarea listei au fost analizate 259 de specii, respectiv toate speciile regulat cuibăritoare din ţară şi o selecţie de specii „oaspeţi de iarnă”. Din cele 259 de specii analizate, 12 specii de păsări au dispărut în ultimul secol din populaţia cuibăritoare a României. Un număr de 43 de specii (16,6%) sunt ameninţate (cu risc de extincţie), 27 de specii (10,42%) sunt specii aproape ameninţate (NT), iar 180 de specii (69,5%) nu sunt ameninţate în prezent.
Pentru trei specii (raţa cu cap alb, raţa cu cap castaniu şi lişiţa), s-au făcut evaluări separate pentru cuibărit şi iernat, cu încadrări finale diferite, care se regăsesc în două dintre aceste categorii.
Conform analizei, şapte specii se încadrează în categoria critic periclitat, dintre care şase sunt clasificate pentru perioada de cuibărire: raţa sunătoare (Bucephala clangula), ferestraşul mic (Mergellus albellus), gaia neagră (Milvus migrans), acvila de câmp (Aquila heliaca), dropia (Otis tarda), pescăriţa râzătoare (Gelochelidon nilotica), şi una, gârliţa mică (Anser erythropus), evaluată doar pentru perioada de iernare. Pe baza rezultatelor Listei Roşii a fost dezvoltată Lista speciilor de interes prioritar, ce cuprinde 95 de specii pentru care România are o responsabilitate mare în asigurarea conservării lor.
De asemenea, au fost identificate 19 specii care au un procent foarte mare (peste 30%) din populaţia europeană în România. Pentru aceste specii, ţara noastră are o responsabilitate specială în asigurarea supravieţuirii acestor populaţii. Din cele 19 specii, trei au şi un statut de periclitare naţional sau global – pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus), vulnerabil la nivel naţional, deoarece întreaga populaţie cuibăreşte într-o singură zonă din România, gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis), vulnerabilă atât la nivel naţional, cât şi global şi sfrânciocul cu frunte neagră (Lanius minor), vulnerabil pe plan naţional.
Lista Roşie a speciilor de păsări din România, care măsoară riscul de dispariţie al acestora, a fost aprobată prin Ordinul de Ministru nr. 2015/2022 şi publicată în Monitorul Oficial ca parte a proiectului „Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România şi raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE”.