N. D.

Printre localitățile la nivelul cărora s-a decis, în baza unor proiecte de hotărâre adoptate recent în acest sens, încheierea unui acord de parteneriat între Consiliul Județean Prahova și anumite unități administrativ-teritoriale din județ, în vederea realizării proiectelor depuse în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, se regăsește și comuna Filipeștii de Pădure. Hotărârea vizează ca din bugetul județului Prahova să se asigure o contribuție de 10% din valoarea eligibilă maximă alocată de Administrația Fondului pentru Mediu, pentru proiectele ce vor fi depuse de către administrația locală din Filipeștii de Pădure, în cadrul programului menționat anterior. Hotărârea, aprobată de consilierii județeni, a fost inițiată în contextul în care, în conformitate cu prevederile unei directive europene privind eficiența energetică, începând cu 2018, România are obligația de a renova anual 3% din suprafețele construite deținute sau ocupate de autoritățile publice. Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice se adresează unităților administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș și județ. Acestea pot beneficia de fonduri pentru modernizarea și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, contribuind în același timp la îmbunătățirea calității mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și la reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie. Acest program are ca scop pregătirea de proiecte în domeniul eficienței energetice și sprijinirea investițiilor locale și regionale în domeniul energiilor regenerabile și a eficienței energetice, în clădirile publice, oferind sprijin în accelerarea punerii în aplicare a investițiilor în eficiență energetică și instalarea unor sisteme de energie regenerabilă. De menționat că încheierea acordului de parteneriat între Consiliul Județean Prahova și Consiliul Local Filipeștii de Pădure s-a făcut la solicitarea administrației locale din Filipeștii de Pădure, ca urmare a înscrierii unor proiecte în cadrul programului menționat.