Sub semnătura domnilor Gheorghe Marinică şi Victor Adam, Societatea Culturală Ploieşti – Mileniul III îşi face o datorie de onoare prin publicarea unei noi cărţi consacrate cinstirii memoriei marelui nostru înaintaş, Constantin Stere, de numele şi activitatea căruia se leagă contribuţii esenţiale la înfăptuirea Unirii Basarabiei cu Patria Mamă, la Marea Unire din 1918, precum şi la realizarea unor importante deschideri către lumea occidentală.
În activitatea noastră, în cadrul proiectelor editoriale şi al unor importante reuniuni ştiinţifice, organizate împreună cu celelalte instituţii culturale, muzeale, cu Universitatea Petrol-Gaze şi altele, am participat la evocarea contribuţiilor lui Constantin Stere şi ale celorlalţi luptători pentru Unire, pentru democraţie şi dreptate socială, obiective care stau la baza activităţii noastre din ultimii douăzeci de ani. Prin lucrarea de faţă ne alăturăm şi de această dată aprecierilor pe care autorii le formulează la adresa instituţiilor publice şi a personalităţilor din ţară, din Basarabia şi, îndeosebi, din Ploieşti şi judeţul Prahova, respectiv – Consiliul Judeţean, Consiliile Locale Ploieşti şi Bucov, Fundaţia „Constantin Stere”, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie, asociaţiile de înfrăţire cu aşezări de peste Prut etc, cu convingerea că eforturile lui Constantin Stere şi ale celorlalţi patrioţi consacrate Unirii vor sta în continuare în atenţia generaţiilor care vor înfăptui şi vor apăra la rândul lor acest drept istoric.
Apreciem faptul că, pe plan local, această carte- scrisă cu sufletul, cum mărturisesc autorii- continuă seria cercetărilor privitoare la viaţa şi opera patriotică a lui Constantin Stere, prezentate în valoroasa lucrare „Apostolul se-ntoarce din surghiun. In memoriam Constantin Stere”, publicată în ultimii ani, în trei ediţii, de Gheorghe Marinică şi Mircea Cosma, sub egida Societăţii Culturale-Istorice „Mihai Viteazul” şi a Fundaţiei „Constantin Stere”. Temele abordate- înfăptuirea Marii Uniri şi contribuţia lui C.Stere la aşezarea ţării pe baze democratice-constituţionale şi la marile reforme economice şi sociale de tip european, precum şi prezentarea vieţii tumultuoase a eroului, vremuri atât de zbuciumate, sporesc interesul cititorilor şi constituie puncte de pornire către continuarea acestor preocupări. Nu în ultimul rând, opera literară şi- în special- romanul în opt volume „În preajma revoluţiei”, studiile de istorie, filosofie, drept constituţional, politologie, memorii etc, prezentate sistematic, subliniază polivalenţa preocupărilor de o viaţă ale lui C. Stere, care se situează şi pe aceste planuri în rândurile personalităţilor care cinstesc prin operele lor tradiţiile şi înfăptuirile istorice ale înaintaşilor. Un loc important în paginile cărţii îl ocupă prezentarea manifestărilor organizate la Ploieşti, la Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere „ de la Bucov, în ţară, la nivel academic, precum şi în Basarabia, pentru cinstirea memoriei marelui Erou al Unirii , cu participarea unor cunoscute şi apreciate personalităţi care au realizat la rândul lor numeroase asemenea evenimente, de o parte şi de alta a Prutului. În acest cadru, bogăţia documentară a Muzeului Memorial, valoroasele monumente care alcătuiesc Aleea Scriitorilor şi Aleea Unirii, precum şi cele înălţate la Chişinău şi în aşezările basarabene legate de prezenţa în timp a familiei Stere constituie, de asemenea, gesturi de profund mesaj patriotic, frăţesc, unionist. Prezintă interes, de asemenea, capitolele în care Constantin Stere, în acele vremuri grele în care a trăit, atât în Basarabia, în Siberia, cât şi în ţară, se afirma ca un puternic susţinător al destinului european al României, ceea ce demonstrează claritatea viziunii şi gândirii sale politice, formată şi exersată încă din tinereţe. Iată, aşadar, o nouă şi valoroasă carte care îi onorează pe autori, oameni care, în timp, pe plan profesional şi în cadrul asociaţiilor culturale şi de prietenie cu fraţii din Basarabia, au contribuit la iniţierea şi organizarea manifestărilor de cinstire a memoriei marelui patriot Constantin Stere.

Societatea Culturală Ploieşti- Mileniul III