N. Dumitrescu

Recent, Guvernul a aprobat programul de acțiuni pe anul 2020 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţe multietajate încadrate în clasa I de risc seismic. Pe listă, în total se regăsesc 38 de imobile din diverse localităţi din țară, printre care se regăsesc și cele două municipii din Prahova – Ploiești și Câmpina.
Potrivit Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, din punct de vedere al acţiunilor privind reducerea riscului seismic, execuţia lucrărilor de intervenţie se va realiza la 17 clădiri de locuit multietajate, dintre care una este din Prahova, din Câmpina, restul fiind din Tulcea, Sfântu Gheorghe și București. Pe lista programului ce vizează proiectarea lucrărilor de intervenţie se regăsesc 21 clădiri de locuit multietajate, dintre care trei blocuri sunt din Câmpina și șapte din Ploiești, restul fiind din Iași, Suceava și București. Imobilele cu bulină roșie au fost incluse în program la solicitarea administrațiilor județene, după ce au primit avizul Comisiei Naționale de Inginerie Seismică, organizată pe lângă Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Ministerul menționat, ca autoritate în domeniul construcțiilor, elaborează anual programul privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la locuințele multietajate încadrate în clasa I de risc seismic, în baza Ordonanței nr. 20/1994. Sunt eligibile în program numai blocuri de locuințe care îndeplinesc două dintre următoarele criterii: cuprind spaţii publice cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, având suprafaţa de peste 50 mp; au un regim de înălţime de la P + 3 etaje inclusiv şi minimum 10 apartamente; sunt amplasate în localităţi foarte vulnerabile la cutremur.