Cine poate obține atestat de asistent maternal profesionist?

„Iubesc foarte mult copiii și aș dori să devin asistent maternal profesionist. Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinesc în acest sens ?”
George Marin, Ploiești
•  •  •

Conform legii, pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: au capacitate deplină de exerciţiu; prin comportamentul lor în societate,starea sănătăţii şi profilul lor psihologic prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi; au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament; au urmat cursurile de formare profesională organizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.


Dragi cititori, acest spaţiu de pagină vă aparţine. Aici îşi vor găsi loc punctele dumneavoastră de vedere în legătură cu ceea ce vă frământă, vă nemulţumeşte,
vă îngrijorează, aţi dori schimbat sau credeţi că merită apreciat.