Donatorii de sânge sunt obligaţi să se informeze asupra rezultatelor proprii, şi să le ia personal după ce au donat, a treia zi sau într-un interval de până la 75 zile de la prima donare. Aceste rezultate sunt confidenţiale şi nu se divulgă nimănui, în afara celui care a donat sângele. Pentru aceasta donatorul este anunţat înainte de a intra la donare să se prezine după 72 ore de la prelevare, cu buletinul de identitate, să ridice personal analizele de la Fişierul CTS. Fără acordul scris al donatorului, rezultatele testărilor nu vor părăsi instituţia. De aceea nu se trimit poştal la domiciliu sau prin altă formă de corespondenţă (mail, fax), şi nu se anunţă nici telefonic (deoarece telefonic nu se poate face identificarea vizuală a donatorului, pe bază de buletin).