N. Dumitrescu

Conform unor date centralizate, în prima jumătate a acestui an, 236 de prahoveni au mers în audiență la Avocatul Poporului- Biroul Teritorial Ploiești. De asemenea, așa cum mai arată datele, alte 113 persoane au cerut sprijinul instituției în scris, prin petiții, în timp ce 78 de cetățeni au ales varianta apelului telefonic. De regulă, reclamațiile vizează faptul că autoritățile administrației publice fie nu au soluționat cererile lor, fie răspunsurile primite au fost formale sau incomplete, nefiind soluționate problemele solicitate raportat la cadrul legal în vigoare, existând și cazuri în care întârzierea răspunsului a creat persoanelor în cauză dificultăţi în valorificarea, în termenul legal, a anumitor drepturi constituționale. De asemenea, nemulțumirile mai sunt legate și de încălcarea unor drepturi constituționale, cum ar fi dreptul de proprietate privată, dreptul la ocrotirea sănătății, a protecției persoanelor cu handicap etc. Instituţia Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, în condițiile legii, și are ca scop apărarea drepturilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile administrației publice, contribuind la soluționarea conflictelor dintre acestea, pe cale amiabilă, prin mediere și dialog, Constituţia obligând autorităţile publice să asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar în exercitarea atribuţiilor sale. Instituția Avocatul Poporului are sediul central în București, str. George Vraca nr. 8, Sector 1, iar pentru a facilita accesul tuturor cetățenilor la serviciile instituției, în teritoriu funcționează 15 birouri, unul dintre acestea fiind la Ploiești. Biroul Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului are sediul în Palatul Administrativ din Ploiești, Bd. Republicii nr. 2-4, la intrarea H, etaj I, camera 155, și are în competența sa teritorială județele Prahova, Buzău și Dâmbovița, lunar reprezentanții biroului deplasându-se și în cele două județe vecine în vederea acordării de audiențe și primirea de petiții. La sediul instituției din Ploiești, sesizările pot fi făcute telefonic la numărul 0244-593.227, iar petiţiile pot fi trimise prin poştă, la adresa menționată mai sus, sau prin e-mail, la adresa avpprahova@avp.ro, dar și prin fax, la numărul de telefon menționat anterior.
”Programul de audiențe și de dispecerat este: luni și miercuri – orele 10.00-14.00, marți și joi – orele 12.00- 16.00. Menționăm că petițiile adresate instituției Avocatul Poporului sunt scutite de taxe de timbru, iar audiențele sunt gratuite”, au menționat reprezentanții instituției Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiești.