De la 1 iulie sunt valabile noi pachete de servicii medicale de care pot beneficia şi persoanele neasigurate

N. Dumitrescu

În luna mai a.c., conform unui calendar stabilit la nivel național, și în Prahova a început procesul ce a vizat încheierea documentelor valabile pentru 2024 între furnizorii de servicii medicale și Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Prahova, finalizat recent. Astfel, conform unui răspuns solicitat conducerii CAS Prahova, la nivelul județului nostru actele adiționale la contractul inițial au fost semnate deja, acestea având valabilitate până la data de 31 decembrie 2024, situația contractelor încheiate cu furnizorii, pe domenii de asistență medicală, medicamente și dispozitive medicale, fiind următoarea: asistență medicală primară – 321 de contracte; asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice – 120 de contracte; contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale paraclinice: analize medicale de laborator/radiologie și imagistică/ anatomie patologică – 33; acte adiționale încheiate cu medicii de specialitate din specialitățile clinice pentru ecografii – 7; acte adiționale încheiate cu medici dentiști pentru radiografie dentară retroalveolară şi panoramică-5; asistenţă medicală de specialitate de recuperare, medicină fizică şi balneologie (unităţi sanitare ambulatorii de recuperare, medicină fizică şi balneologie) – 26; asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară – 86; asistență medicală spitalicească – 32; consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat – 3; îngrijiri medicale la domiciliu – 9; acordarea medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu – 64; acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice – 81; recuperare în unitati sanitare cu paturi (sanatorii şi preventorii) – două contracte; asistenţă medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative – Hemoglobina Glicozilată – 15; acordarea de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative -64 contracte. De precizat faptul că, așa cum a anunțat Casa Națională de Asigură de Sănătate (CNAS), în ședința de Guvern din data de 4 iulie a.c., a fost adoptată o hotărâre prin care sunt alocate fonduri în valoare de 3 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic al asigurărilor sociale de sănătate. Astfel, suma menționată va permite majorarea, în trimestrul IV al acestui an, majorarea valorii punctului pe serviciu medical în asistența ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice de la 4,5 la 5 lei, menținerea valorilor punctelor „per capita” și pe serviciu în asistența medicală primară, precum și a valorii lunare pentru asistența medicală dentară, astfel încât să fie asigurat accesul neîntrerupt al pacienților la servicii medicale până la sfârșitul acestui an, dar și predictibilitatea financiară a activității furnizorilor de servicii medicale. De asemenea, CNAS a mai precizat că principala noutate a modificărilor și completărilor Contractului-cadru care au intrat în vigoare de la 1 iulie a.c. constă în introducerea de pachete de servicii de care pot beneficia persoanele asigurate și neasigurate, pe principalele paliere de asistență medicală, în scopul depistării unor afecțiuni grave, respectiv cancere, hepatite cronice B și C, iar în cazul femeilor însărcinate și depistarea HIV/SIDA. De exemplu, în asistența medicală primară se prevede ca medicii de familie să poată trimite și persoanele neasigurate la analize și la consultații de specialitate decontate de casa de asigurări de sănătate, în cazul în care suspicionează că respectivul pacient ar putea avea o boală oncologică. Pe de altă parte, tot medicii de familie vor putea emite bilete de trimitere și pentru persoanele neasigurate, în vederea testării acestora pentru virusurile hepatitice B și C, precum şi pentru virusul HIV în cazul femeilor gravide, analizele respective urmând de asemenea să fie decontate de CAS. Nu în ultimul rând, și în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate clinică se vor acorda servicii persoanelor neasigurate pentru depistarea și confirmarea diagnosticului de afecțiune oncologică, respectiv consultații, proceduri diagnostice și servicii medicale în scop diagnostic-caz. Medicii de specialitate din ambulatoriu vor putea de asemenea emite bilete de trimitere la analize și către unitățile sanitare cu paturi, pentru spitalizări de zi, în vederea confirmării afecțiunii oncologice.