Sfântul Nichita Mărturisitorul a ales din tinerețe să urmeze calea vieții monahale, cea plină de nevoințe sufletești și trupești. Pentru viața sa duhovnicească îmbunătățită, Sfântul Nichita ăarturisitorul a fost numit Arhiepiscop al Calcedonului. În timpul slujirii arhierești, Sfântul Nichita s-a evidențiat mai ales prin virtutea milosteniei, hrănind pe cei flămânzi, îmbrăcând pe cei goi, primind și odihnind pe cei straini. În Sinaxar este ­pomenit drept «tată al sărmanilor, apărator al văduvelor și izbăvitor al celor năpăstuiți».
De asemenea, Sfântul Nichita s-a remarcat ca apărător al sfintelor icoane în timpul prigoanei din vremea împăratului Leon Armeanul. Sfântul Nichita s-a arătat mărturisitor al lui Hristos, vădind învățăturile eretice ale iconoclaștilor și popovăduind dreapta credință cu privire la cultul cinstirii sfintelor icoane. Din această cauză a fost trimis în temniță, suferind numeroase chinuri. După multi ani și duă multe osteneli de mărturisitor, s-a mutat la Domnul.