N. Dumitrescu

Fermierii din Prahova, din sectoarele vegetal, avicol și suin, care au avut pierderi ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei vor primi, în această săptămână, subvențiile acordate de către stat. Confirmarea a venit de la conducere Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Prahova, care ne-a precizat: ”În ședința de Guvern din data de 16 mai 2024 s-a aprobat Hotărârea privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Prin prezentul act normativ se alocă suma de 1.000.000.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru menținerea nivelului sprijinului unitar de 100 euro pe hectar, respectiv pe UVM (sectoarele suin și avicol), precum și pentru implementarea în bune condiții a PNDR 2014-2020 și a PS 2023-2027, finanțate din FEADR. În MO nr. 455/16.05.2024 s-a publicat H.G. nr. 498/2024, în consecință, în data de 17.05.2024, au fost autorizate la plată O.G. nr. 12/2024 – Ucraina, sectoare suin-avicol, și O.G. nr. 5/2024 – Ucraina, sector vegetal, săptămâna aceasta urmând a se face plățile în conturile deschise de către beneficiari”. Din datele solicitate APIA Prahova, a reieșit faptul că, din județ, au fost considerate drept persoane eligibile pentru a primi subvenția de 100 de euro/hectar pentru că au înregistrat pierderi din cauza războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei 1.101 producători agricoli din sectorul vegetal, respectiv 750 persoane fizice și 351 persoane juridice, localitățile de unde au venit cele mai multe solicitări fiind Ploiești – 82 cereri, Ariceștii Rahtivani – 58, Baba Ana – 52, Mizil – 51, Flipeștii de Târg – 46, Târgșoru Vechi – 45, Albești –Paleologu – 34, Valea Călugărească – 32, Drăgănești și Tomșani câte 30, Băicoi 28, Puchenii Mari 26, Balta Doamnei 24, Ciorani 23, Gorgota, Mănești și Râfov – câte 22, Poienarii Burchii 21, Cocorăștii Colț 20, Olari, Urlați și Sălciile câte 19, Gura Vadului, Podenii Noi și Șirna – 17, Berceni 16, Boldești Grădiștea 15, cu precizarea că pe lista persoanelor eligibile s-au mai regăsit și trei persoane juridice din sectorul avicol și alte patru din sectorul suin. Întrebați care au fost criteriile de eligibilitate pentru ca persoanele fizice și juridice din sectorul vegetal, al creșterii suinelor și al păsărilor, să fie considerate eligibile pentru a primi subvenția de 100 euro/hectar, reprezentanții APIA Prahova ne-au precizat: ”Beneficiarii au putut solicita grantul direct dacă îndeplineau următoarele condiţii de eligibilitate, în mod cumulativ: sunt înregistraţi în evidenţele APIA cu cererea de plată 2023 din care se identificau culturile înfiinţate în toamna anului 2022 și recoltate în anul 2023, precum şi suprafeţele de teren aferente culturilor de grâu comun de toamnă/grâu dur de toamnă/triticale de toamnă/secară de toamnă/orz de toamnă/orzoaică de toamnă/ovăz de toamnă/rapiţă de toamnă, determinate în urma tuturor controalelor administrative şi la fața locului aferente fiecărei culturi; au depus cerere de plată pentru anul 2023 pentru o suprafață determinată de minimum 1 ha cu una sau mai multe dintre culturile grâu comun de toamnă/grâu dur de toamnă/triticale de toamnă/secară de toamnă/orz de toamnă/orzoaică de toamnă/ovăz de toamnă/rapiţă de toamnă până la termenul limită de depunere din anul 2023; nu erau în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, perioada de depunere a cererilor de acordare a grantului direct fiind în perioada 29 ianuarie-8 Martie 2024. Valoarea grantului reprezintă o plată compensatorie pe suprafață care constă în echivalentul în lei a 100 euro/hectar, pentru suprafeţe de teren arabil cultivate în toamna anului 2022.Pentru sectorul suin, ajutorul de stat se acordă beneficiarilor crescători de suine care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate: să dețină exploatație/exploatații autorizată(e) sanitar veterinar la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat; să fi desfășurat activitate de creștere și/sau reproducție a suinelor în perioada 1 august 2022-31 august 2023 în exploatații autorizate sanitar-veterinar. Pentru sectorul avicol: să dețină exploatație/exploatații autorizată(e) sanitar veterinar la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat; să fi desfășurat activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor în perioada 1 august 2022— 31 august 2023 în exploatații autorizate sanitar-veterinar; să fie înregistrați în registrul unic de identificare, să nu se afle în lichidare sau faliment la data de 24 februarie 2022”. De menționat că, la nivelul județului, în sectorul suin, conform APIA Prahova, cea mai mare sumă autorizată la plată pentru un beneficiar a fost echivalentul a 240.720 euro; în sectorul avicol – echivalentul a 170. 082,70 euro, iar în sectorul vegetal – de peste 40.000 euro.