N. Dumitrescu

Obținerea de ajutoare regionale în baza unui nou program de finanțare – Programul Tranziție Justă – lansat de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene s-a dovedit de mare interes pentru întreprinderile mici și mijlocii prahovene, confirmarea venind de la Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud – Muntenia. ”Pe data de 20 mai 2024, s-a încheiat perioada de depunere a proiectelor pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”, din cadrul Programului Tranziție Justă (PTJ) 2021 – 2027. La nivelul judeţului Prahova, s-a înregistrat un interes uriaş al IMM pentru accesarea fondurilor nerambursabile disponibile prin Programul Tranziție Justă. Astfel, în cadrul apelului de proiecte au fost depuse 138 cereri de finanţare, cu o valoare totală de peste 2,8 miliarde lei, atingând un nivel de acoperire pe apel de 328%. În prezent se lucrează la evaluarea şi selecţia proiectelor, urmând ca în perioada următoare să înceapă contractarea acestora”, au precizat reprezentanții ADR Sud-Muntenia, agenție care deţine rolul de Organism Intermediar pentru programul menționat. Întreprinderile mici și mijlocii prahovene au putut depune solicitări pentru accesarea de fonduri europene prin Programul Tranziție Justă, un program care sprijină dezvoltarea durabilă și crearea de noi locuri de muncă în județele afectate de tranziție energetică – Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș – apelul de depunere a proiectelor, în vederea accesării finanțării, fiind deschis la finalul anului trecut, termenul limită fiind 20 mai a.c. Firmele considerate eligibile pot obține granturi de câte 200.000 de euro, condiția obligatorie fiind cea referitoare la creare de noi locuri de muncă la nivel de județ. Conform celor de la ADR Sud-Muntenia, viziunea strategică a Programului Tranziție Justă se bazează pe obiective care vizează sprijinirea diversificării economice a celor mai afectate teritorii, împreună cu măsuri de recalificare și incluziune activă a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, sprijinind totodată transformarea proceselor industriale, necesară pentru o tranziție spre o economie neutră, concomitent cu menținerea sau creșterea numărului locurilor de muncă din aceste sectoare. ”În regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, județul ce va fi sprijinit prin acest program este Prahova, care a elaborat propriul Plan Teritorial pentru o Tranziție Justă. Tipurile de operațiuni propuse a fi sprijinite sunt următoarele: sprijin pentru dezvoltarea activității productive a microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv prin activități de transfer tehnologic, care conduc la diversificare, modernizare și reconversie economică; sprijinirea dezvoltării întreprinderilor nou-înființate, inclusiv prin incubatoare / acceleratoare de afaceri; sprijinirea tranziției forței de muncă; asigurarea accesului comunităților afectate de tranziție la servicii publice esențiale; sprijin pentru ecologizarea și reconversia imobilelor afectate de activități economice în declin sau în transformare”, au mai precizat reprezentanții ADR Sud-Muntenia.