Potrivit TCE Ploiești, începând cu data de 1 aprilie a.c., societatea a început eliberarea autorizațiilor pentru pensionarii cu pensii de până la 3500 de lei, inclusiv, în baza cărora aceștia pot călători în mod gratuit cu mijloacele de transport în comun din oraș. Actele necesare pentru eliberarea/preschimbarea documentelor menționate sunt, în cazul pensionarilor: declarație pe propria răspundere că nu dețin și alte venituri care să depășească limita de acordare a gratuității până la 3.500 de lei inclusiv; decizie de pensionare/cupon de pensie din luna anterioară solicitării a autorizației de călătorie gratuită; buletin/carte de identitate. În cazul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani femeile/70 de ani bărbații, fără venituri, sunt necesare următoarele acte: declarație pe propria răspundere că nu dețin venituri sau alte drepturi bănești mai mari de 3.500 de lei/lună; buletinul/cartea de identitate. Autorizațiile de călătorie se pot elibera de la orice tonetă a societății, inclusiv de la casieria TCE Ploiești, din str. Găgeni nr. 88.
Reamintim că la ultima ședință a Consiliului Local Ploiești au fost aduse schimbări importante la Regulamentul de acordare a facilităților la transportul public de călători pentru categoriile beneficiare din Ploiești.
Concret, plafonul până la care pensionarii pot beneficia de gratuitate în procent de 100% la călătoria cu mijloacele de transport în comun a crescut de la 2.500 de lei la 3.500 de lei, măsura aplicându-se de la data de 1 aprilie 2024.