• În Prahova sunt aproximativ 4.500 de familii care beneficiază de una sau de ambele componente ale sprijinului financiar

N.Dumitrescu

Ieri, așa cum a anunțat Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a început plata prestațiilor pentru cei care beneficiază de Venit Minim de Incluziune (VMI). Este prima plată a acestei prestații din acest an, care a intrat în vigoare de la data de 1 ianuarie 2024, Venitul Minim de Incluziune înlocuind venitul minim garantat și alocația pentru susținerea familiei, care au fost acordate până anul trecut. VMI reprezintă un program de asistență socială creat pentru a ajuta persoanele și familiile aflate în situații vulnerabile să depășească mai ușor obstacolele financiare pe care le întâmpină.
Încurajează accesul la educație, întrucât copiii din familiile beneficiare care sunt înscriși la școală vor avea parte automat și de bursă socială. De asemenea, încurajează și încadrarea în muncă, deoarece persoanele apte de muncă vor intra și în programele de mediere ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, iar cele fără nivel de instruire vor avea acces la programe de tip ”A Doua Șansă” pentru a le crește șansele de angajare. Totodată VMI reprezintă un program de asistență socială creat pentru a ajuta persoanele și familiile aflate în situații vulnerabile să depășească mai ușor obstacolele financiare pe care le întâmpină. Este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente: Sprijin pentru incluziune – care are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială, înlocuind ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat și Sprijin pentru familia cu copii, această componentă acordându-se familiilor cu copii aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani și care are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind alocația pentru susținerea familiei. O familie sau o persoană singură pot beneficia de o singură componentă sau de ambele, în funcție de nivelul venitului de care dispun, componența familiei, calitatea de persoană în vârstă sau participarea copiilor la educație. Conform Ministerului Muncii, la nivel național sunt în total, până acum, 209.856 de beneficiari înregistrați. Iar din Prahova sunt aproximativ 4.500 de familii beneficiare de VMI, acestea primind una sau ambele componente ale acestui sprijin financiar, dacă au îndeplinit condițiile prevăzute de lege. Calendarul plăților acestui sprijin financiar este următorul: ieri, 20 februarie au fost alimentate conturile pentru cei care au optat pentru încasarea banilor pe card, iar în ultima decadă a lunii – între 22 februarie și ultima zi a lunii, se va asigura plata prin mandat poștal, conform convenției încheiate cu Poșta Română.
Acordarea VMI se face printr-o plată unică lunară, idiferent dacă este vorba despre una sau ambele componente ale sale. Ministerul Muncii a mai precizat că, în anul 2024, nivelul venitului minim de incluziune, precum şi cuantumurile ajutorului pentru familia cu copii, prevăzute inițial de lege, se majorează din luna ianuarie cu 13,8%, potrivit prevederilor art. 91 din Legea nr. 196/2016, cu modificările și completările ulterioare.
În vederea primirii acestui sprijin financiar a fost necesară depunerea unei singure cereri, la primăria localității de domiciliu, indiferent dacă familia sau persoana singură beneficiază de una sau de ambele componente ale acestui beneficiu de asistență socială. VMI poate fi solicitat atât de către persoanele singure, cât și de familiile care îndeplinesc condițiile de acordare.

”Venitul Minim de Incluziune se acordă persoanelor singure/familiilor care obțin un venit net, calculat în conformitate cu legea, mai mic sau egal cu nivelurile maxime stabilite prin lege, pentru fiecare dintre cele două componente, astfel: pentru ajutorul de incluziune, nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 275 lei/ persoană, respectiv 400 lei în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, iar pentru ajutorul pentru familia cu copii, nivelul maxim al venitului trebuie să fie de 700 lei/membru de familie. Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege – 275 lei/lună/membru de familie sau 400 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani și cuantumul venitului calculat conform legii. În cazul beneficiarilor care nu obțin niciun venit, cuantumul maxim al ajutorului de incluziune este de 275 lei/lună/ membru de familie, respectiv de 400 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani. În cazul cuantumului ajutorului pentru familia cu copii, acesta este stabilit în funcție de nivelul venitului lunar și numărul copiilor din familie. Cuantumul VMI total este egal cu suma dintre cuantumul componentei de incluziune și cuantumul componentei de ajutor pentru familiile cu copii. Dacă din calcul rezultă o sumă mai mică de 50 de lei, atunci se acordă 50 de lei. Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau în considerare toate sumele primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei în luna anterioară solicitării VMI, cu excepţia următoarelor venituri: sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; alocaţia de stat pentru copii; sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale; sumele primite din activitatea desfăşurată ca zilier, în condiţiile legislației în vigoare, precum şi cele obţinute în calitate de prestator casnic în baza Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic; cele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale; cele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum şi sumele cu titlu de ajutor de urgenţă primite de la bugetul de stat sau local; stimulentul educaţional acordat potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate; sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri ori sprijin financiar pentru situaţii excepţionale; ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie; indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare, şi indemnizaţia lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei; sumele primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaţionale aprobate”, au precizat reprezentanții Ministerului Muncii, care au menționat și că, pentru mai multe informații referitoare la modul de calcul al venitului net ajustat, conform reglementărilor, este recomandat să se ia legătura cu asistentul social din cadrul primăriei localității de domiciliu.