Pe parcursul a peste douăzeci și doi de ani de existenţă, Societatea Culturală „Ploieşti-Mileniul III” a lansat şi aplicat, cu consecvenţă, două importante proiecte: realizarea celei mai ample monografii, intitulată „Marea Carte a Ploieştilor”, finalizată în trei volume, totalizând 3100 de pagini, lansată și premiată la Academia Română şi susţinerea unei ample mişcări monografice la nivel judeţean.
În cadrul acestora, în editura proprie, a publicat peste 130 de volume, în serii tematice, subscrise monografiilor Ploieştilor şi altor localităţi, printre care: „Aşezări prahovene”, „Dicţionar istoric al judeţului Prahova”, „Dicţionar geografic al judeţului Prahova” (care cuprind şi pagini despre satul Vadu Părului), Puchenii Mari, Trestioara, Lapoş, Păuleşti, catagrafii din secolele XVIII – XIX etc. Ne bucură faptul că dl. Gheorghe Marinică, dispunând de o îndelungată şi bogată experienţă, s-a implicat, încă de la început, în procesul editorial, în calitate de autor, coordonator şi redactor, şi că, după o perseverentă muncă de documentare şi redactare, împreună cu prof. Filofteia Marinică şi cercetătorul Ion R. Dedu, a finalizat monografia aşezării natale, Vadu Părului, care dispune, în Arhivele Naţionale, ale Academiei Române şi în cele locale, de un impresionant tezaur documentar, care conturează o istorie datând încă din epoca daco-romană şi ilustrează evoluţia de la prima atestare documentară din 1464, având la bază hrisovul emis de domnitorul Radu cel Frumos în favoarea Mănăstirii Snagov, întărită de toţi ceilalţi urmaşi la tronul Ţării Româneşti, până la secularizarea averilor mănăstireşti din vremea lui Alexandru Ioan Cuza, iar apoi, în epocile modernă şi contemporană, cu întregul proces de dezvoltare liberă a comunităţii.
Partea consacrată Istoriei beneficiază de riguroasa contribuţie a domnului profesor Ion R. Dedu, apreciat specialist în transcrierea documentelor vechi din grafia chirilică, autor al unor importante lucrări monografice, care întărește valoarea științifică a lucrării.
Ineditul acesteia sporeşte şi prin prezentarea rezultatelor unei laborioase activităţi de cercetare a graiului unei populaţii care conservă încă bogate tradiţii, obiceiuri şi particularităţi lingvistice, desfăşurată de prof. Filofteia Marinică, apreciat profesor de limba română.
Alăturată celorlalte monografii publicate de noi, nu ne îndoim de faptul că se va bucura de interes nu numai din partea locuitorilor satului Vadu Părului, ci şi a iubitorilor şi cercetătorilor istoriei aşezărilor prahovene.
Felicitări autorilor!
Constantin Trestioreanu
Preşedintele Societăţii Culturale „Ploieşti-Mileniul III”