La finalul acestei luni, vor începe tipãrirea şi livrarea acestui document la domiciliul celor care l-au solicitat de la începutul anului

N. Dumitrescu

Potrivit reprezentanților Casei de Asigurări de Sănătate Prahova, până la sfârșitul lunii martie a.c. vor fi tipărite și livrate la domiciliu noile carduri europene de asigurări sociale de sănătate pentru prahovenii care au solicitat și au primit, în perioada 1 ianuarie – 27 februarie 2023, certificatul provizoriu de înlocuire a acestui document. Precizarea a venit în contextul în care, în primele luni ale acestui an, nu s-a tipărit niciun card nou de acest tip, în urma solicitărilor primite din partea prahovenilor fiind eliberate doar certificate provizorii, care înlocuiesc documentul original. ”Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, cu sediul în Ploiești, în strada Praga nr.1, aduce în atenția cetățenilor care au solicitat și primit certificatul provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada 1 ianuarie – 27 februarie 2023, faptul că la finalul lunii martie se va proceda la tipărirea cardurilor și la livrarea acestora la domiciliu. Menționăm că atât cardul european, cât şi certificatul de înlocuire a acestuia deschid dreptul titularului la aceleaşi servicii medicale, iar informațiile cuprinse sunt identice. În perioada 01.01.2023 – 15.03.2023 au fost înregistrate 1.134 de solicitări pentru obținerea cardului european de asigurări sociale de sănătate, dintre care 806 au fost formulate în perioada 1.01.2023 – 27.02.2023. Întrucât în această perioadă nu s-au tipărit carduri, pentru toate solicitările înregistrate au fost generate certificate provizorii de înlocuire a acestora. Conform precizărilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru toate aceste solicitări se va tipări cardul în perioada următoare”, ne-au declarat reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Prahova, care au menționat că, anul trecut, au fost înregistrate 9.195 de solicitări în vederea eliberării acestui tip de card de sănătate. Întrebat dacă este prevăzută vreo taxă pentru generarea și eliberarea cerificatului provizoriu sau a cardului european propriu-zis și ce trebuie să știe prahovenii care doresc eliberarea acestui tip de document sau în situația pierderii lui, purtătorul de cuvânt al CAS Pahova, Daniela Enescu, ne-a răspuns: ”Nu se achită taxe pentru generarea și eliberarea cerificatului provizoriu sau a cardului propriu-zis. Documentele necesare pentru obținerea cardului european de asigurări sociale de sănătate sunt: cerere tip, copia actului de identitate și dovada calității de asigurat. În cazul pierderii, se depune solicitare de eliberare duplicat, însoțită de copia actului de identitate. Taxa care se achită pentru retipărire este de 8,33 lei”. Având în vedere faptul că perioada de valabilitate a acestui tip de card este de doi ani, de la interlocutoarea noastră am mai aflat faptul că, în momentul de față, în evidențele CAS Prahova sunt înregistrați 16.635 de beneficiari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, posesorii acestui tip de card – așa cum ni s-a menționat – ”beneficiind de servicii medicale devenite necesare, până la stabilirea stării de siguranță, pe perioada unei șederi temporare pe teritoriul statelor membre UE și Spațiului Economic European”.
Așa cum se menționează și pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, începând cu anul 2007, persoanele asigurate de pe teritoriul României pot solicita cardul european de asigurări sociale de sănătate, care le dă dreptul la asistență medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene. Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni. Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al UE în vederea beneficierii de tratament medical.