Nicoleta Dumitrescu

Printre categoriile de persoane pentru care s-a decis ca, de la începutul acestui an, să aibă venituri majorate se regăsesc şi angajaţii încadraţi cu salariul minim, hotărârea pentru stabilirea noului nivel al salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată- care prevede majorarea la 3.000 de lei lunar, începând cu data de 1 ianuarie 2023, față de 2.550 lei, cât a fost anul trecut- fiind aprobată într-una dintre ședințele de Guvern din luna decembrie 2022. De asemenea, de la 1 ianuarie 2023, în domeniul construcțiilor, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, salariul de bază minim brut pe țară a fost stabilit la suma de 4000 de lei lunar, cu precizarea că salariații din sectorul agricol și din industria alimentară vor primi un salariu minim de 3000 de lei lunar, așa cum au încasat, de altfel, și anul trecut. După cum a anunțat Ministerul Muncii, la nivel național, de majorarea salariului de bază minim de 3.000 de lei vor beneficia 2.181.134 de angajați. În ceea ce privește județul Prahova, din datele primite de la Inspecția Muncii, la finalul lunii decembrie 2022, în județul nostru, numărul salariaților cu contracte cu normă întreagă active, care încasau salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, a fost de 23.621, iar, separat, numărul salariaților din construcții, sectorul agricol și din industria alimentară a fost de 17.840. În conformitate cu legislația în vigoare, modificarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată se transmite în registrul general de evidență a salariaților – REGES/REVISAL în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării. De adăugat faptul că, potrivit reprezentanților Inspectotratului Teritorial de Muncă, sunt noutăți și în ceea ce privește modelul cadru al contractului individual de muncă. În Prahova, la începutul lunii decembrie 2022 erau înregistrate peste 231.000 de contracte de muncă active.
În ceea ce privește majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la suma de 3000 de lei, potrivit reprezentanților Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova, această modificare reprezintă o creștere de 17,6 %, ceea ce în valoare absolută înseamnă 450 de lei, iar în valoare netă salariul va fi de 1.863 de lei, majorarea fiind de 339 de lei, iar creșterea pe net de 22,2 %, ceea ce înseamnă că, de la 1 ianuarie 2023, tariful orar este de 18,145 lei/oră pentru un program complet de lucru de 165,333 ore/lună. De asemenea, conform ITM Prahova, în domeniul construcțiilor, potrivit noilor reglementări, începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost stabilit în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 4.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 24,194 lei/oră. ”În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 4.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună”, a transmis ITM Prahova.Totodată, după cum s-a stabilit, în sectorul agricol și în industria alimentară, în perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2028, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună,valoare care, de altfel, a fost valabilă inclusiv anul trecut. Aplicarea majorărilor salariale menționate sunt obligatorii, în acest context, cei de la ITM Prahova ținând să precizeze că nerespectarea de către angajatori a noilor prevederi referitoare la majorările salariale se poate lăsa cu sancțiuni, întrucât- cităm- ”Nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 300 lei la 2.000 lei, potrivit dispoziţiilor art. 260 alin.1 lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare”.
Pe de altă parte, prin intermediul unui comunicat de presă, tot ITM Prahova a adus la cunoștință angajatorilor prahoveni şi tuturor persoanelor fizice interesate o serie de detalii și în ceea ce privește noul model-cadru al contractului individual de muncă. În acest context, reprezentanții instituției menționate au ținut să precizeze: ”Dintre elementele de noutate pe care le aduce modelul-cadru al contractului individual de muncă menționăm: în cazul contractului individual de muncă pe durată determinată, va fi menționată în concret situația care a generat încheierea unui astfel de contract (dintre cele prevăzute la art. 83 din Legea nr 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare), având în vedere faptul că încheierea contractului individual de muncă pe perioadă determinată constituie o excepție; este obligatorie menționarea condițiilor perioadei de probă (dacă există); în ceea ce privește durata timpului de muncă și repartizarea acesteia, formularul contractului individual de muncă a fost adus în concordanță cu prevederile Legii nr.283/2022; va fi menționată în concret metoda de plată a salariatului, iar atribuțiile fișei postului nu vor mai fi prevăzute detaliat în conținutul contractului individual de muncă, acestea urmând a fi prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă. Totodată, vor fi detaliate riscurile specifice postului, condițiile de muncă, precum și condițiile realizării formării profesionale”. Potrivit informațiilor primite de la directorul ITM Prahova, Dumitra Ionescu, valabile la data de 8 decembrie 2022, la nivelul județului Prahova erau înregistrați un număr de 22.630 de angajatori activi și 207.334 de salariați activi. De asemenea, la data menționată, la nivelul județului erau înregistrate un total de 231.612 contracte de muncă active, dintre care 215.666 contracte pe perioadă nedeterminată.