Pe modelul acțiunii, devenită deja o tradiție, prin care , la iniţiativa Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” Ploiești, în ziua în care s-a născut poetul național Mihai Eminescu – 15 ianuarie, elevii sunt invitaţi să dedice din timpul petrecut la școală 15 minute operei și vieții acestuia, aceeaşi instituție de cultură organizează, astăzi, proiectul educațional ”Aproape de Caragiale”.
Evenimentul este dedicat împlinirii a 171 de ani de la nașterea scriitorului Ion Luca Caragiale și de adresează elevilor din toate ciclurile de învățământ atât din Ploiești, cât și din alte localități ale județului Prahova.
Pentru a se da amploare acestei inițiative, instituția a propus ca, astăzi, în cadrul orelor de curs, să fie alocate cel puțin 15 minute unor activități precum: citirea/ lecturarea a diverse tipuri de texte din opera lui I.L. Caragiale; interpretarea unor fragmente din creația marelui dramaturg; studii de caz; dezbateri pe marginea operei acestuia etc.
entru evaluarea proiectului, Casa de Cultură „I.L. Caragiale” Ploiești așteaptă, până pe data de 3 februarie a.c., de la instituțiile de învățământ care vor da curs acestei inițiative, un proces-verbal, însoțit de maximum cinci fotografii, din care să reiasă activităţile desfășurate la clasă.