Comisia Europeană a decis că reintroducerea de către România a schemei de ajutor menită să sprijine companiile în contextul invadării Ucrainei de către Rusia este în linie cu Cadrul temporar de criză pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 23 martie 2022, şi modificat în iulie 2022 şi în 28 octombrie 2022, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, potrivit Agerpres.
Schema constituie o reintroducere a măsurilor pe care le-a aprobat iniţial Comisia Europeană în septembrie 2022 şi care au expirat la 31 decembrie 2022. Conform schemei, sprijinul public se acordă sub forma garanţiilor la noi împrumuturi şi granturi directe.
România a notificat o serie de amendamente la schema originală, mai ales: o creştere generală a bugetului cu până la 695 milioane de euro (3,4 miliarde de lei), reintroducerea schemei până la 31 decembrie 2023 şi o majorare a plafonului maxim de ajutor pentru granturile directe, în linie cu Cadrul temporar de criză pentru ajutoarele de stat, aşa cum a fost modificat în 28 octombrie 2022.
Obiectivul reintroducerii măsurilor este asigurarea unui nivel suficient de lichidităţi disponibil companiilor afectate de perturbările din economie provocate de actuala criză geopolitică.
Comisia Europeană consideră că schema României, aşa cum a fost reintrodusă, continuă să fie în linie cu condiţiile stabilite în Cadrul temporar de criză pentru ajutoarele de stat. În special în ceea ce priveşte garanţiile la împrumuturi, ajutorul va acoperi garanţiile la împrumuturi cu o scadenţă şi o mărime limitată, iar primele pentru garanţii respectă nivelul minim stabilit în Cadrul temporar de criză pentru ajutoarele de stat. În privinţa granturilor directe, ajutorul nu va depăşi 250.000 euro per beneficiar activ în producţia primară de produse agricole, 300.000 per beneficiar activ în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, şi două milioane de euro per beneficiar activ în toate celelalte sectoare.
Sprijinul conform schemei va fi acordat nu mai târziu de 31 decembrie 2023.
Comisia a concluzionat că schema de ajutoare acordată de România este necesară, adecvată şi proporţională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE şi cu condiţiile prevăzute în cadrul temporar de criză.Având în vedere aceste considerente, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.