Ploieştenii au la dispoziţie linii telefonice speciale prin care pot semnala autorităţilor prezenţa buruienii periculoase

N. Dumitrescu

Având în vedere pericolul pe care îl poate avea ambrozia asupra stării de sănătate a persoanelor, Primăria Ploiești atenționează proprietarii de terenuri din oraș asupra obligației pe care aceștia o au, și anume aceea de distrugere a acestei plante, termenul fiind unul limită. Astfel, municipalitatea, prin Regia Autonomă de Servicii Publice, a informat cetățenii cu privire la prevederile legislației privind combaterea buruienii ambrozia, dar și privind ceea ce au de făcut. ”Proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, a căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația de a desfășura, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv, cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice, măsurile urmând să fie menținute până la sfârșitul perioadei de vegetație a plantei. În demersurile de combatere a buruienii respective și reducerea incidenței cazurilor de alergie la polenul acestei plante este necesară implicarea cetățenilor care dețin suprafețe de teren infestate, prin luarea măsurilor de combatere și distrugere a plantei, în mod obligatoriu înainte de perioada de înflorire. Pentru recunoașterea plantei, răspândirea acesteia sau cum poate fi aceasta distrusă, puteți consulta site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (www.madr.ro), al Ministerului Mediului (www.mmediu.ro), precum și al Ministerului Sănătății. (www.ms.ro). De asemenea, informații suplimentare legate de metodele de prevenire și combatere a plantei se pot obține de la Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova, la telefon 0244/593210. Solicităm proprietarilor de terenuri să se alăture acestei campanii, să verifice dacă pe terenurile pe care le dețin crește această plantă și să ia măsurile necesare pentru evitarea răspândirii vegetației invazive, îndepărtând-o de pe proprietățile lor și evitând astfel eventualele sancțiuni. Vă reamintim că nerespectarea obligațiilor legale constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice” , se arată într-un comunicat transmis de Primăria Ploiești.
Municipalitatea a mai precizat că, în situațiile în care ploieștenii observă, în drumurile lor, prezența ambroziei în anumite zone din oraș, pot semnala acest lucru autorităților locale, prin intermediul unor linii telefonice speciale, respectiv la Dispeceratul permanent al Primăriei Ploiești, la numărul de telefon 0244/984, la Compartimentul Protecția Mediului din cadrul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, la numărul de telefon 0244/541.071, int. 114, la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. – telefon 0244/977 sau Poliției Locale Ploiești, la Dispeceratul permanent al instituției 0244/954.
Reamintim faptul că ambrozia – denumirea științifică „Ambrosia artemisiifolia“ – este o plantă cu caracter invaziv, nocivă pentru sănătatea populației, expunerea la polenul acesteia putând duce la apariția unor fenomene de tip alergic, în perioada florescenței. Planta atinge perioada maximă de polenizare în lunile august – septembrie și se întinde până sfârșitul lunii octombrie. Tocmai de aceea se impune ca, până la sfârșitul lunii în curs, să se ia măsurile necesare pentru distrugerea acesteia, înainte de înflorire.