• 1715: Începutul domniilor fanariote în Țara Românească prin instaurarea la domnie a lui Nicolae Mavrocordat. Domniile fanariote însemnau o prelungire a controlului exercitat de Poartă asupra Țărilor Române, dar cu autonomie internă sporită.
• 1953: Echipa națională de fotbal a Angliei pierde pentru prima dată un meci pe teren propriu împotriva unei echipe continentale europene. Ungaria a învins Anglia cu 6-3 pe Wembley.