Luiza Rădulescu Pintilie

Din 1994, fără întrerupere, Alianţa Franceză Ploieşti a transformat Festivalul Lecturii „Lire en Fete” într-o sărbătoare a bucuriei de a citi, de a descoperi muzicalitatea limbii franceze , frumuseţea traducerii în limba română şi a dialogului dintre două limbi, dintre două culturi, dintre două universuri ale cunoaşterii. Iar participarea de la ediţie la ediţie a unui număr mai mare de elevi , de profesori şi de şcoli a fost dovada că în jurul acestui eveniment a fost creată de fapt o însufleţitoare stare de spirit, girată nu numai cu pregătirea sa de specialitate, ci şi cu tot sufletul, de conferenţiarul doctor Steluţa Coculescu- profesoară de limba franceză mai bine de 50 de ani, din care peste trei decenii legate direct de Alianţa Franceză a cărei preşedinţie a deţinut-o 25 de ani-, dar şi a dascălilor pe care i-a strâns în jurul său. Ca urmare, e mai mult decât justificată convingerea sa că „ În ciuda constrângerilor pandemiei, credem cu putere că viaţa continuă şi rezilienţa înseamnă să nu abandonăm proiectele generoase. Urgenţele nu trebuie să neglijeze priorităţile în educaţie”. În acest context, recent, Consiliul Judeţean Prahova a aprobat finanţarea proiectului Alianţei Franceze construit în jurul Festivalului Lecturii „Lire en Fête”, eveniment care numai în ultimii doi ani- din care cel trecut a stat sub semnul pandemiei -s-a bucurat de participarea a sute de elevi din şcolile judeţului :850 participanţi în 2019 şi 670 de participanţi în 2020- în regim online.Proiectul se intitulează „Educaţie pentru secolul XXI. De la STEM la STEAM în judeţul Prahova!” şi beneficiază de sprijinul instituţional al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti, Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova, Bibliotecii Judeţene „Nicolae Iorga”.
Desfăşurată şi în acest an în contextul pandemiei- ceea ce înseamnă că toate activităţile se vor derula online- ediţia din acest an a evenimentului îşi propune să celebreze cultura ştiinţifică, în care arta şi creativitatea trebuie să se regăsească, să stimuleze creativitatea prin descoperirea valorilor culturale ale francofoniei şi ale judeţului Prahova, pe care le promovează.ProfesoriIor de limba franceză li se lansează invitaţia de a participa la activităţile şi manifestările programate în cadrul proiectului, subliniindu-se că aceştia pot face echipă cu colegi de alte specialităţi din şcolile în care predau – profesori de limba română sau alte discipline- „proiectul fiind, ca în fiecare an, rezultatul muncii în echipă, dar şi al solidarităţii”, după cum ne mărturisea profesoara Steluţa Coculescu. Deschiderea proiectului şi înscrierea participanţilor vor avea loc mâine, 15 octombrie, când va fi difuzat, timp de 10 minute, un document video pe teme de cultură ştiinţifică şi creativitate. Alianţa Franceză pune la dispoziţia celor înscrişi 5 linkuri , care prezintă documente de civilizaţie contemporană, care pot fi difuzate online, pe parcursul a 5 săptămâni.
Pe baza acestora vor fi iniţiate dezbateri cu elevii participanţi , urmând ca aceştia să scrie compuneri (1-2 pagini) în limba franceză sau în limba română, individual sau în echipe de maximum 3 copii, pe următoarele teme : „Cum mă împrietenesc eu cu ştiinţa : îmi ajută la ceva ? „- obiectivul fiind acela al familiarizării cu ştiinţa şi conştientizarea importanţei ei ;”Toţi împreună pentru o lume mai bună pe un pământ sănătos !”, cu scopul promovării educaţiei pentru un mediu sănătos ;”De ce iubim noi satul/comuna/oraşul nostru : valori culturale locale”, obiectivul fiind cel al promovării judeţului Prahova.
Un moment central al activităţilor îl va constitui desfăşurarea, pe 13 noiembrie, a „Festivalului lecturii”, când elevii înscrişi la concurs vor citi în limba franceză, proză sau poezie, texte adaptate vârstei şi nivelului de cunoaştere a limbii franceze şi acest eveniment desfăşurându-se online. Premierea participanţilor şi închiderea proiectului sunt programate pentru data de 29 noiembrie a.c.Toţi copiii participanţi la proiect vor primi din partea Alianţei Franceze atestate de participare, iar şcolilor participante li se vor oferi cărţi pentru catedra de limba franceză.