„Prostia este infinit mai fascinantă decât inteligenţa, inteligenţa are limitele ei, prostia – nu.”
Umberto Eco