Ieri, preşedintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind exonerarea clienţilor băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat şi accesorii,potrivit Agerpres.
„Prin raportare la obiectul de reglementare şi la conţinutul normativ al legii, considerăm că legea transmisă la promulgare trebuie să fie reanalizată de Parlament, astfel încât intervenţiile legislative să fie clare şi previzibile, în acord atât cu regulile şi principiile constituţionale, cât şi cu şi jurisprudenţa instanţei constituţionale”, spune şeful statului în cererea de reexaminare. El consideră că, pentru o stabilire cât mai clară a sferei de reglementare a legii şi pentru asigurarea clarităţii şi previzibilităţii normei, este necesară clarificarea sintagmei ‘deciziile emise în anul 2015’ din cuprinsul art. 1 din lege, indicând că o astfel de soluţie legislativă trebuie să se întemeieze pe criterii obiective şi raţionale, astfel încât să fie prevăzute în mod clar atât sfera beneficiarilor săi, cât şi cea a autorităţilor cărora le revine aplicarea deciziile vizate de legiuitor.
De asemenea, preşedintele Iohannis apreciază necesară reexaminarea dispoziţiilor, potrivit cărora: „Se confirmă în mod expres că dispoziţiile legale, aplicabile clienţilor parte la contractele de economisire creditare încheiate înainte de modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 164/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului cu privire la dreptul la prima de stat trebuie interpretate în sensul că: a) orice persoană fizică, indiferent de vârstă, poate încheia contracte de economisire-creditare cu una sau mai multe bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ şi poate beneficia de prima de stat dacă îndeplineşte celelalte condiţii expres prevăzute de lege în ceea ce priveşti acordarea acesteia; şi b) clienţii care au încheiat un contract de economisire-creditare cu o durată de peste 5 ani, pot beneficia de prima de stat fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ dacă până la împlinirea duratei minime de economisire nu au existat retrageri totale sau parţiale din soldul economisit”.
În cererea de reexaminare, Iohannis indică faptul că, aparent, aceste dispoziţii sunt redactate sub forma unei norme interpretative, însă subliniază că, referitor la aceste tipuri de norme, legiuitorul are – potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale – îndrituirea constituţională de a adopta acte normative de interpretare, respectiv legi care să nu aducă însă elemente novatoare faţă de legea interpretată. De asemenea, el arată că, potrivit art. 69 alin. (2) din Legea nr. 24/2000: „(2) Interpretarea legală intervenită potrivit alin. (1) poate confirma sau, după caz, infirma ori modifica interpretările judiciare, arbitrale sau administrative, adoptate până la acea dată, cu respectarea drepturilor câştigate”.