Violeta Stoica

 

101 posturi au fost tăiate din organigrama Consiliului Județean Prahova, fără vreo explicație clară a analizei care a condus la o asemenea decizie, iar cam tot atâția funcționari/angajați contractuali își vor pierde jobul după ce le-au dispărut posturile din statul de funcții.
De la 1 ianuarie, adică peste mai puțin de o lună și jumătate, 101 oameni vor fi obligați, chiar de la început de an, să-și caute de lucru. Pentru unii, decizia de restructurare a organigramei Consiliului Județean Prahova a fost un moment de victorie a liberalilor împotriva pesediștilor. Problema nu se pune astfel, ci se impune ca selecția personalului care rămâne în instituție, de anul viitor, să fie făcută corect, în concordanță cu legea. Iar procesele care vor urma în instanțele de judecată vor spune dacă graba cu care s-a făcut, în campanie electorală, această restructurare a avut alte interese ascunse.
Publicarea metodologiei de examen pentru posturile rămase în organigrama Consiliului Județean Prahova a stârnit în rândul funcționarilor și personalului contractual nemulțumiri fățișe, mulți dintre cei amenințați de disponibilizări fiind deja în contact cu avocați care să le reprezinte interesele în raport cu deciziile noii conduceri a Consiliului Județean și cu aleșii județeni care au votat pentru restructurarea organigramei pe repede înainte.
La o primă lectură, documentele publicate vineri pe site-ul oficial al Consiliului Județean Prahova, semnate de președintele liberal Iulian Dumitrescu, arată că dreptatea nu este chiar pentru toți, iar egalitatea nu-i pentru căței…
De exemplu, printre primele faze, înainte de organizarea oricărui examen pe post, va fi făcută identificarea persoanelor care îndeplinesc condițiile de numire, raportat la noile fișe de post, adică acei funcționari cărora li se modifică mai puțin de 50% atribuțiile.
În situația în care o singură persoană îndeplinește condițiile, se emite actul administrativ (dispoziție a președintelui) de numire în noua funcție, sau va emite preavizul în cazul celor care nu îndeplinesc condițiile de ocupare a posturilor. În cazul identificării unui numar mai mare de persoane față de numărul posturilor se organizează examen, înainte de emiterea preavizelor.
Una dintre condițiile obligatorii de înscriere la concurs este aceea de a fi urmat unele “cursuri de specializare”, despre care oricine știe că sunt doar niște plimbări la mare sau la munte, în urma cărora funcționarii publici primesc diplome de participare… Cine a lucrat o perioadă mai lungă sau mai scurtă în instituțiile publice știe că, deseori, participarea la aceste “cursuri” ține și de recomandările făcute de unii șefi.
Pe de altă parte, examenul se organizează după notificarea funcționarilor ale căror funcții au fost supuse reorganizării, dar nu mai devreme de cinci zile de la data publicării anunțului!
Ceea ce înseamnă că examenul se poate organiza în termen de 5 zile de la notificare!!!
Unde s-a mai întâlnit o asemenea situație??? Unde este principiul stipulat chiar în regulamentul de organizare a concursurilor – egalitatea de șanse?
În plus, comisiile de examen și de soluționare a contestațiilor vor fi stabilite prin dispoziția președintelui CJ, ceea ce înseamnă că unii funcționari mai norocoși (care nu intră în rândul celor cu GHINION) se vor afla în comisiile de concurs, în timp ce alții – de partea cealaltă a baricadei, respectiv a celor care vor avea norocul să treacă de selecția de dosare…
Examenul are două etape – 1) selecția cererilor sau a dosarelor și 2) proba scrisă.
Comisia de evaluare este compusă din trei membri și un secretar, iar la proba scrisă pot participa doar funcționarii publici/ personalul contractual admiși la selecția cererilor.
În cazul punctajelor egale, candidații vor fi departajați pe baza unui interviu în fața comisiei de examen, în ziua următoare afișării rezultatelor contestațiilor la proba scrisă.
Rezultatele finale vor fi publicate cu mențiunea admis sau respins, în limita posturilor, dar cu minimum 50 de puncte.