Depunerea dosarelor în cadrul Programelor Rabla și Rabla Plus se va face integral online

N. D.

Instituirea stării de urgență la nivel național a determinat autoritățile ca și în cazul derulării unor programe să decidă ca modalitatea de depunere a actelor să fie tot prin intermediul mijloacelor electronice. Astfel, depunerea dosarelor în cadrul Programelor Rabla și Rabla Plus se va face integral online, fiind acceptate în format electronic toate documentele necesare. Ministerul Mediului – prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), care asigură derularea acestor programe de finanțare – a anunțat că și obligativitatea prezentării certificatului de distrugere și radiere a autovehiculelor vechi a fost înlocuită cu o comunicare online către dealer, în care să fie specificate data și numele operatorului unde mașina a fost casată. De asemenea, certificatele de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale au fost înlocuite cu o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că viitorul posesor al mașinii noi nu are datorii la stat, la momentul achiziției. Astfel, AFM și-a adaptat activitatea, în așa fel încât românii să își poată cumpăra o mașină nouă de acasă, din fața calculatorului, dosarele putând fi realizate integral cu documente emise electronic și depuse mai departe, tot prin mediul online.
Pe de altă parte, în ceea ce privește termenele de depunere a dosarelor, Ministerul Mediului a anunțat că acestea au suferit o serie de modificări. Ca urmare, pentru Rabla Clasic, valabilitatea notei de înscriere a fost extinsă, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice , cu 60 de zile (de la 120 la 180 de zile). În privința casării autovehiculului, termenele au fost prelungite cu 60 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice termenul este de 180 de zile de la data emiterii contractului de finanțare și a notei de înscriere.
Cât privește Rabla Plus, valabilitatea notei de înscriere atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice a fost extinsă cu 40 de zile (de la 180 la 220 de zile), de la data emiterii.
În ceea ce priveşte toate programele și proiectele aflate în derulare- cu excepția Rabla și Rabla Plus, cărora le sunt aplicabile modificările menționate anterior- toate termenele se suspendă pe perioada stării de urgență și încă 30 de zile după încetarea acesteia.