Violeta Stoica

Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, la începutul lunii noiembrie a acestui an, în legătură cu faptul că unii elevi ai Colegiului „Spiru Haret” din Ploiești nu au fost primiți în clădirea școlii din cauză că au întârziat la ore.
Avocatul Poporului a dispus efectuarea unei anchete la instituția de învățământ preuniversitar din municipiul Ploiești, cu privire la posibila încălcare a două articole din Constituția României, care se referă la dreptul la învățătură și, respectiv, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. După cum se arată în recomandarea făcută de Avocatul Poporului în urma anchetei realizate la colegiul ploieștean, “această măsură a interzicerii accesului elevilor în incinta unității școlare după începerea orelor de curs s-a implementat începând cu data de 4 noiembrie 2019, derulându-se inclusiv la data efectuării anchetei, restricționarea accesului elevilor în timpul orelor de curs fiind o măsură cu caracter permanent”.
Practic, prin decizia emisă de Avocatul Poporului, conducerea Colegiului „Spiru Haret” a primit recomandarea de a revizui procedura operațională de acces în unitatea școlară și a celorlalte documente interne conexe, în sensul reglementării corespunzătoare a accesului în incinta unității de învățământ a elevilor care, din diferite motive, întârzie la cursurile școlare, în așa fel încât acestora să nu le fie limitat accesul la educație, dar și pentru evitarea apariției unor eventuale situații de risc pentru integritatea fizică/psihică a acestor elevi. De asemenea, conducerea școlii este obligată să afișeze la avizierul și pe pagina de internet a unității de învățământ procedura de acces revizuită, pe care să o și disemineze tuturor elevilor, cadrelor didactice și părinților.