Violeta Stoica

Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești, instituție de interes public aflată sub autoritatea Consiliului Local, a câștigat definitiv procesul pe care l-a intentat Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița solicitând anularea unor autorizații de gospodărire a apelor privind stația de epurare existentă, care nu mai corespunde cerințelor de mediu europene.
Este cunoscută obligația autorităților locale și naționale privind implementarea programelor de protecția mediului, care includ și modernizarea stațiilor de epurare sau construirea unora noi, astfel încât apele uzate neepurate corespunzător să nu mai ajungă în apele curgătoare, așa cum se întâmplă la Ploiești cu pârâul Dâmbu.
Cum “berzei chioare îi face Dumnezeu cuib”, cam așa se poate spune și despre municipalitatea ploieșteană – reprezentată aici de RASP-, care a câștigat procesul și, astfel, ar trebui să scape și de amenzile impresionante adunate de-a lungul timpului, către Apele Române, pentru neîndeplinirea condițiilor de mediu la deversarea în emisar.

Ieri, reprezentanții Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești anunțau, în mod oficial, că instituția a câștigat procesul intentat Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița: “În data de 02.10.2019, Curtea de Apel Ploiești, prin Hotarârea nr. 1108/ 02.10.2019, a respins recursul formulat de către ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU- IALOMIŢA împotriva RASP Ploiești, ca nefondat și a menținut hotărârea Tribunalului Prahova de anulare a autorizațiilor de gospodărire a apelor emise de către aceasta pentru stația de epurare a apelor uzate Ploiești, în ceea ce privește poluarea emisarului (pârâul Dâmbu), hotărâre rămasă definitivă. Biroul Juridic al RASP Ploiești a procedat la contestarea autorizațiilor emise fără respectarea prevederilor legale sub NTPA 001. Acest lucru generează anularea amenzilor primite în sumă totală de 3.276.316 lei, din care regia a efectuat plăți în cuantum de 1.164. 806 lei, sumă ce urmeazaă a fi recuperată tot pe calea instanței. În ceea ce privește diferența de 2.111.510 lei, RASP Ploiești urmează a fi exonerată de plata acestei sume”, se arată într-o informare transmisă presei.

epurare-ape
Pe înțelesul tuturor, instanţa a anulat autorizația emisă de Apele Române pentru aplicarea normativului NTPA 001 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în receptorii naturali (aici este vorba despre pârâul Dâmbu), ceea ce înseamnă că Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești nu va mai fi obligată să achite sume importante rezultate din amenzile aplicate în baza acestui normativ. Potrivit unui raport al administratorilor RASP Ploiești, făcut public anul acesta, începând cu 2016, Regia Autonomă de Servicii Publice – în calitate de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar – a avut impuse limite ale valorilor indicatorilor apelor epurate conform NTPC 001, “fără a se ține cont de faptul că actuala stație de epurare, exploatată de către RASP, este formată doar dintr-o treaptă mecanică, fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale”.
Pentru că stația de epurare existentă a fost încadrată în normativul respectiv, RASP “s-a încadrat”, la rândul său, la sancțiunile legate de depășirea concentrațiilor admise ale poluanților ajunși în pârâul Dâmbu, adunându-se, doar în perioada 2016 – 2018, penalități de aproape 3 milioane de lei!

Expertizarea lucrărilor de la stația de epurare nefinalizată, o procedură la fel de neterminată

La mai bine de doi ani de la prima lansare a unei proceduri de achiziție pentru efectuarea expertizei tehnice și financiare a stației de epurare noi, rămasă neterminată, procedură demarată cu sume minore, s-a ajuns la o valoare de 869.000 de lei fără TVA, însă nici măcar la această sumă nu au fost ofertanți interesați să facă o expertiză care implică foarte multă atenție și responsabilitate.
S-au împlinit deja șase ani de când stația de epurare zace nefinalizată în zona de est a municipiului Ploiești. Clădirea care ar fi trebuit să preia apele uzate din Ploiești încă din anul 2013 se află chiar în apropierea stației de epurare vechi, îmbătrânite, care nu mai face față cerințelor actuale de mediu, dar nici nu mai are capacitatea de a prelua apele reziduale provenite dintr-un oraș în care rețeaua de canalizare s-a extins sistematic de la mijlocul secolului trecut încoace. În anul 2006, conducerea de atunci a Primăriei Ploieşti a considerat necesar să înceapă tratativele pentru construirea unei noi staţii de epurare. În anul 2008, s-a semnat un contract cu un consorţiu care a început construirea acestei staţii de epurare, contract parafat de municipalitatea ploieşteană şi de Ministerul Mediului, o mare parte din fonduri urmând a proveni de la acest minister. Însă banii care ar fi trebuit să vină de la Ministerul Mediului nu au mai venit, pentru că fondurile pentru obiectivul de la Ploiești ar fi trebuit să fie mutate către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, instituţie care a preluat toate aceste investiţii. Lucru care nu s-a mai întâmplat, ajungându-se la un proces care s-a finalizat în urmă cu ceva vreme, în favoarea Primăriei Ploiești.