Când poate fi solicitat un nou card de sănătate?

„În ce situație am dreptul, conform legii, să cer un nou card de sănătate?”
Ileana Popescu, Ploiești


Potrivit legii, în sistemul de asigurări de sănătate se poate elibera un duplicat al cardului în următoarele situații: în cazul pierderii, al furtului sau al deteriorării cardului emis inițial; în cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului național emis inițial; în cazul în care cardul național emis inițial prezintă defecțiuni tehnice, erori ale informațiilor înscrise sau în cazul în care nu poate fi utilizat din motive tehnice, confirmate de casa de asigurări de sănătate ; situații justificate rezultate din derularea procesului de distribuție a cardului național emis inițial; alte situații justificate.