• Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi
  Adresă: Calea Victoriei nr. 194, Sector 1, Bucureşti, CP 010097
  Telefon: 021-212 5442
  Fax: 021-212 5443
  E-mail: registratura@anpd.gov.ro
 • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Prahova
  Adresă: municipiul Ploieşti, Şoseaua Vestului nr. 14 – 16,
  codul poştal 100298
  Telefon centrală: 0244 – 586.100, 511.400, 586.095
  Fax: 0244 – 586.148
  E-mail: copil@copilprahova.ro si dgaspcph@yahoo.com
 • Hale și Pieţe S.A. Ploiești
  Str. Griviței nr.15, Ploiești
  Telefon: 0372 056 960
  Fax: 0372 056 961