„Nu am fost anunţat la timp de efectuarea unor tratamente fitosanitare”

„Aș dori să semnalez o situație petrecută în anul 2008 : am fost înștiințat abia în luna iulie a acelui an că trebuie să-mi protejez stupii din Plopu de tratamentele fitosanitare efectuate de societatea Rovit, deși acestea se efectuaseră în luna iunie. Acest anunț trebuia emis pe data de 30.05. 2008, iar mie să-mi fie înmânat sub semnătură pe data de 31.05.2008, astfel încât să pot lua măsurile necesare de protejare a albinelor.
Chiar dacă au trecut ceva ani de atunci, solicit un răspuns clar, astfel încât să nu se mai repete o situaţie similară.”

Constantin Eftimie

* * *
Referitor la cele sesizate de dumneavoastră, SC Rovit SA ne-a transmis următoarele: „SC Rovit SA a avut pe rol un proces intentat de dl Eftimie Constantin, unde s-au depus toate documentele deținute de noi, inclusiv toate înștiințările de atenționare către Primăria comunei Plopu. Așa cum este menționat și în sentința Civilă nr. 10713/13.10.2010 a Judecătoriei Ploiești, prin care s-a respins ca fiind neîntemeiată plângerea dlui Eftimie Constantin, nu SC Rovit SA avea obligația să-l înștiințeze pe acesta sau pe alți deținători de stupine de efectuarea tratamentelor fitosanitare în livadă”. Primăria Plopu ne-a comunicat următoarele: „Anunțul a fost emis de SC Rovit SA la data de 3.06.2008 și predat spre comunicare de la secretariat pe 5.06.2008. A fost comunicat imediat ce a fost primit vecinului dlui Eftimie Constantin, dlui Matei Nicolae, care a semnat de primire, luându-și obligația că îl anunță, conform convenției pe care o avea cu acesta. Deci nu avea cum să fie înștiințat pe 31.05. 2008, întrucât anunțul a fost emis pe 3.06. 2008, de către Rovit Valea Călugărească, fiind anunțat imediat, deși Primăria nu avea obligația legală față de acesta, întrucât stupina nu era înregistrată în registrul agricol al comunei Plopu (conform legii). Cazul a fost cercetat și de către Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, întocmindu-se un proces verbal în acest sens, care a fost comunicat și dlui Eftimie de către inspectorat. Dl Eftimie Constantin a fost în instanță cu SC Rovit Valea Călugărească și deține sentința civilă nr. 10713/13.10.2010”. Reprezentanții primăriei au atașat copii xerox după înștiințarea transmisă de SC Rovit și două răspunsuri către dumneavoastră din 2012.