Ministerul Finanţelor Publice organizează luni, în a doua zi de Paşte, o extragere ocazională a Loteriei bonurilor fiscale, la care vor participa bonurile emise între 1 feburarie şi 16 aprilie, urmând să fie acordate tot cel mult 100 de premii, cu un fond de câştiguri de un million de lei.
Extragerea va fi organizată luni, 2 mai, în studioul TV al Loteriei Române, de la ora 19.45. Aceasta reprezintă prima etapă a selecţiei câştigătorilor, când vor fi extrase bilele pentru ziua şi valoarea bonurilor.
Dacă vor fi înregistrate peste 100 de cereri de revendicare, va fi organizată o nouă extragere, pentru desemnarea celor 100 de câştigători, la o dată ulterior anunţată.
Rezultatele extragerii de luni vor fi postate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) şi al C.N.”Loteria Română” (CNLR) pentru o perioadă de minimum 30 de zile.
Cererile pentru revendicarea premiilor, în valoare totală de un milion de lei, pot fi depuse începând din ziua următoare la sediile ANAF. Persoanele care merg la Fisc pentru revendicarea premiilor trebuie să depună în original bonul fiscal câştigător, alături de copia actului de identitate şi de o cerere.
Un bon fiscal este considerat câştigător doar dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care arată că a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat.
Fiecare unitate teritorială ANAF la care se depun bonurile fiscale câştigătoare va elibera o copie a acestora cu menţiunea „conform cu originalul”, pe care va fi scris numărul unic de înregistrare. Pentru asigurarea transparenţei, lista cu numerele unice de înregistrare ale cererilor de revendicare va fi publicată pe site-urile MFP şi ANAF.