C.D.

Utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate va fi obligatorie de la 1 februarie 2015, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern pus în dezbatere publică de Ministerul Sănătăţii. „Utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate de către asiguraţi şi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale se face începând cu 1 februarie 2015”, se arată în proiectul menţionat. Pe această temă, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Vasile Ciurchea, a declarat că, până la 1 februarie a.c., se face iniţierea cardurilor, de către medicii de familie, astfel încât acestea să devină active. Totodată, în acelaşi proiect de hotarâre se mai menţionează şi faptul că asiguratul va suporta costurile fabricării şi distribuirii cardului în cazul în care acesta îi este furat ori se deteriorează sau se pierde. Acelaşi lucru este valabil în cazul modificării datelor personale de identificare. „Asiguratul suportă contravaloarea cardului national, precum şi cheltuielile aferente distribuţiei acestuia, în situaţia solicitării eliberării unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, precum şi în situaţia modificării datelor personale de identificare”, se precizează în proiect. Eliberarea unui nou card naţional se face în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la casa de asigurări de sănătate în a cărei evidenţă se află persoana respectivă. Până la eliberarea noului card, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale se realizează pe baza unei adeverinţe eliberate de casele de asigurări de sănătate, mai prevede proiectul. Reamintim totodată că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, pe finalul lui 2014, susţinerea demersurilor Colegiului Medicilor din România pe lângă autorităţile abilitate pentru identificarea unei metode alternative la cardul naţional de sănătate, ca răspuns la solicitările acelor pacienţi care, din motive de conştiinţă sau religioase, refuză acest document. Totodată, Sfântul Sinod şi-a arătat disponibilitatea de a coopera cu Ministerul Sănătăţii pentru prevenirea bolilor şi ajutorarea bolnavilor.