Primăria Municipiului Ploieşti, prin Serviciul Public Finanţe Locale (S.P.F.L.), informează ploieştenii că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente primului semestru este 31 martie 2014.
După această dată vor fi calculate majorări de întârziere de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună.
Reamintim că pentru plata integrală şi cu anticipaţie a obligaţiilor fiscale datorate bugetului local pana la data de 31 martie 2014, persoanele fizice şi juridice beneficiază de bonificaţie de 10% la impozitul pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport.
Impozitul anual datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată, 31 martie 2014.