Ministerul Educaţiei a elaborat metodologia care reglementează organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional de stat cu durata de trei ani, începând cu anul şcolar 2014 – 2015, inclusă într-un proiect lansat în dezbatere publică, miercuri, potrivit Mediafax.

Învăţământul profesional este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învăţământului secundar superior şi ca învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi, şi se poate desfăşura şi în limbile minorităţilor naţionale. Pentru înscrierea în învăţământul profesional pot opta şi elevii din învăţământul special.

Calendarul admiterii prevede că, în perioada 7 aprilie – 18 mai, are loc informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învăţământul profesional.

Pentru promovarea ofertei locale a învăţământului profesional este obligatorie realizarea următoarelor activităţi: „Săptămâna meseriilor”, în perioada dedicată activităţilor de consiliere şi orientare profesională a elevilor, „Târgul meseriilor”, pentru prezentarea ofertei la nivel regional / judeţean şi promovarea învăţământului profesional şi a numărului de locuri disponibile în mijloacele locale de comunicare în masă.

Inspectoratele şcolare judeţene/ al municipiului Bucureşti publică lista cu unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de trei ani şi oferta de pregătire a acestora în broşura admiterii în învăţământul liceal de stat. În scopul unei bune şi complete informări a elevilor şi a părinţilor acestora, broşura admiterii va conţine atât informaţiile legate de admiterea în învăţământul liceal de stat cât şi în cel profesional, în secţiuni separate.

Învăţământul profesional se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.

Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal, în condiţiile legii şi ale reglementărilor specifice stabilite de MEN.

Elevii din învăţământul profesional beneficiază de susţinere financiară, în conformitate cu prevederile legale, prin Bursa Profesională, aprobată prin HG nr. 1062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează această formă de învăţământ.

Distinct de sprijinul financiar acordat prin Bursa Profesională, elevii pot beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică, în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile contractului de practică.

Cifra de şcolarizare pentru învăţământul profesional se stabileşte anual, pe baza nevoilor pieţei muncii şi a tendinţelor de dezvoltare, conform documentelor de planificare, respectiv Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) la nivel regional şi Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI) la nivel local, precum şi pe baza solicitărilor operatorilor economici.