Societatile care vor activa ca administrator al unui fond de furnizare a pensiilor private vor avea un capital social minim de 5 milioane de euro, cu 50% mai redus fata de nivelul propus in decembrie 2010, potrivit unui nou proiect de lege al Ministerului Muncii.
Initial, ministerul propunea ca viitorii furnizori de pensii private sa detina un capital social de 10 milioane de euro, subscris si varsat integral, exclusiv in numerar, la momentul constituirii acestuia.
Viitorii administratori ai fondurilor de furnizare de pensii private se pot constitui sub forma unei societati pe actiuni, conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale si vor functiona numai in baza autorizatiei Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). Furnizorul de pensii private are ca obiect exclusiv administrarea fondului de furnizare a pensiilor private si va administra in Romania un singur fond de profil.
Actiunile unui furnizor de pensii private sunt nominative si nu pot fi transformate in actiuni la purtator. De asemenea, furnizorii de pensii private nu pot emite actiuni preferentiale.
“O persoana fizica sau juridica poate fi actionar la un singur furnizor de pensii private. Participatia cumulata a persoanelor fizice nu poate depasi 5% din capitalul social al furnizorului de pensii private”, se precizeaza in document.
Viitorii actionari ai furnizorului de pensii private trebuie sa dispuna de o situatie financiara stabila, apta sa sustina entitatea in caz de necesitate, sa justifice, in mod satisfacator, provenienta fondurilor destinate participatiei la capitalul social si sa sa furnizeze toate informatiile necesare pentru identificarea relatiilor de afiliere cu alte persoane.
De asemenea, persoanele juridice care vor sa devina actionari la un furnizor de pensii trebuie sa functioneze de minimum trei ani, cu exceptia celor rezultate din fuziunea sau divizarea unei persoane juridice aflate in functiune de minimum trei ani.
Veniturile furnizorului de pensii private se constituie prin deducerea a 2% din activul net al fondului de furnizare a pensiei private. Anterior, ministerul a propus un nivel de deducere de 2,5% din activul net al fondului. Potrivit proiectului de lege, fondul de furnizare a pensiilor private nu poate fi declarat in faliment.
Resursele fondului de furnizare a pensiilor private se constituie din sumele provenite din activele personale nete ale membrilor, drepturile cuvenite beneficiarilor si nerevendicate in termenul general de prescriptie si sumele provenite din investirea acestora.
Fondul de furnizare a pensiilor private trebuie sa aiba minimum 100.000 de membri, nivel pe care trebuie sa-l atinga in primii cinci ani de la data infiintarii, si se va constitui prin contract de societate civila particulara.
Furnizorul de pensii private va investi activele fondului de furnizare a pensiilor private in instrumente ale pietei monetare, inclusiv conturi si depozite bancare in lei – cel mult 20%, titluri de stat – pana la 70%, obligatiuni si alte valori mobiliare – pana la 20%, titluri de stat si alte valori mobiliare emise de state terte – cel mult 15%, obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale – pana la 10 % (de la 5%, in varianta anterioara) si alte forme de investitii prevazute de normele CSSPP.
Investitiile activelor fondurilor de furnizare a pensiilor private si rezultatele investirii sunt scutite de impozit.
Activele unui fond de furnizare a pensiilor private nu pot constitui garantii si nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sanctiunea nulitatii absolute a actelor prin care se constituie garantia sau se acorda creditul. De asemenea, activele unui fond de furnizare a pensiilor private nu pot face obiectul executarii silite a depozitarului si nici al unei tranzactii.
Cheltuielile de administrare ale fondului de furnizare a pensiilor private, precum si cele aferente activitatii de depozitare, actuariat si audit, sunt suportate de furnizorul de pensii private.
In schimb, cheltuielile ocazionate de plata pensiei private se suporta de catre membru (beneficiar).