Agentia Nationala de Integritate, in baza prevederilor Legii nr. 144/2007, republicata, a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti, in vederea efectuarii de cercetari cu privire la savarsirea de catre domnul TRIFAN CORNEL, șef catedra in cadrul Universitatii „Petrol – Gaze” din Ploiești a infractiunii de fals in declaratii, prevazuta si pedepsita de art. 292, Cod Penal.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, republicata, Agenția s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca domnul TRIFAN CORNEL nu a depus declaratiile de avere si de interese in termenul prevazut de art. 44, alin. 1 din Legea nr. 144/2007, republicata, motiv pentru care s-a declansat, conform legii, procedura de control.

Procedura de instiintare, asa cum este prevazuta de Legea nr. 144/2007, republicata, a fost indeplinita in baza mandatului postal (cu confirmare de primire), domnul TRIFAN CORNEL fiind informat cu privire la declansarea procedurii de verificare, precum si asupra drepturilor sale de a lua cunostinta de actele si lucrarile dosarului, de a fi asistat sau reprezentat de avocat si de a prezenta orice elemente justificative pe care le considera necesare.

In urma verificarilor efectuate si a analizarii informatiilor si documentelor primite de la instituțiile competente, s-a constatat faptul ca domnul TRIFAN CORNEL nu a mentionat in declaratia de avere depusa pentru anul fiscal 2007 mai multe venituri realizate, dupa cum urmeaza:

– venituri in cuantum de 9.172 RON, reprezentand salarii obtinute in calitate de angajat la S.C. TERMOELECTRICA PLOIEȘTI S.A., Ploiești, respectiv la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, cat si 4.800 EURO, suma obtinuta din chirii;

– 1.000 RON, suma obtinuta din dividente de la S.C. PETROCONSULTING S.R.L.

Avand in vedere faptul ca aspectele mentionate anterior constituie indicii temeinice privind savarsirea de catre domnul TRIFAN CORNEL a infractiunii de fals in declaratii, prevazuta si pedepsita de art. 292, Cod Penal, asupra careia doar organele judiciare au competenta de a se pronunta, s-a dispus sesizarea Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti.

Activitatea de verificare a averii dobandite in perioada exercitarii mandatelor sau a indeplinirii functiilor ori demnitatilor publice, dupa caz, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor este supusa controlului judecatoresc. Agentia isi exercita atributiile cu respectarea principiilor legalitatii, impartialitatii, independentei, celeritatii, dreptului la aparare si bunei administrari.

Verificarile au fost suspendate pana la soluționarea cauzei de catre organul judiciar.