Constantin Dumitru – Plopeni
Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia ca în fiecare zi de joi să citească materiale „cu parfum de epocă despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic în judeţul nostru. Astăzi, un nou episod despre „mişcarea sportivă” din Câmpina.

Districtul Ploieşti cere menţinerea diviziei C pe lângă fiecare ligă / 1938
– Declaraţiile domnului inginer Dimitrie Chiru. Prin desfiinţarea diviziei C, o mare problemă s’a pus districtelor de football şi mai ales pentru centrele unde nu există grupări participante în diviziile majore. Pentru districtul nostru, cu un program şi o activitate supra încărcată, problema devine complicată, mai ales prin revenirea grupării Venus Câmpina în campionatul local. Prin desfiinţarea diviziei C, Câmpina, unde prin activitatea Venusului se ajunsese la o înviorare sportivă cu bune rezultate materiale, va fi lipsită de o competiţie serioasă, care animă, pentrucă publicul obişnuit cu partide tari, nu va mai fi atras de partidele districtuale. În ce priveşte Morenii – am văzut din reportagiile publicate de noi – ce debuşeu devenise pentru oricare grupare, indiferent de divizia în care figura; în cazul când Astra Moreni nu va fi promovată în Divizia B, sportul prahovean primeşte o grea lovitură. Este o problemă de mare importanţă pentru pontifii cari dispun de soarta soccerului românesc şi care au datoria să supravegheze la promovarea acestui sport şi nu la regresul lui. Trebuie găsită o formulă care să satisfacă şi oraşele capabile să asigure o bună activitate footballistă. Domnul ing. Dimitrie Chiru, preşedintele districtului din Ploeşti, ne-a declarat în legătură cu menţinerea diviziei C, în centrele mici următoarele: “Rostul nostru este de a promova cât mai mult soccerul. Acest lucru nu este posibil, cât timp nu oferim posibilitatea grupărilor campioane de Ligă, să promoveze în categoriile superioare, câştigând prin interesul ce stârneşte, cât mai mulţi amatori pentru sportul cu balonul rotund. Ce interes vor prezenta pentru câmpineni şi morenari matchurile districtului local, când publicul a fost obişnuit cu partide mai atracţioase? Nu este acesta un regres pentru football şi o pierdere a publicului câştigat până acum? Eu sunt pentru organizarea unui campionat de ligă, la care să participle echipele din fosta divizie naţională C. Cele ce vor concura să se înscrie, cu condiţia de a suporta singure toate riscurile de ordin financiar. Noua competiţie să aibe la bază desfiinţarea baremurilor, iar toate grupările să se deplaseze pe cont propriu, la primirea echipelor neavând de achitat decât taxele federale şi cele de arbitraj, aşa cum de altfel a scris şi Gazeta Sporturilor într’un reportaj trecut, privind centrele unde nu sunt echipe de divizia A şi B. Sunt convins că federalii vor lua în consideraţie această necessitate în şedinţa din 30 Iulie 1938, hotărând menţinerea diviziei C, în condiţiunile de mai sus. Dacă grupările primesc menţinerea în condiţiunile de mai sus, denotă posibilităţilor lor, cari prin revenirea în campionatele districtuale dispar din lipsa participării publicului – a încheiat neobositul diriguitor ploeştean”. (29.07.1938).
Înfiinţarea unui ­sub-district la Câmpina, un proiect nefinalizat…. – încă / 1938
„La Câmpina va lua fiinţă un sub-district de football – este dorinţa tuturor grupărilor ploeştene. Domnul ing. Dimitrie Chiru, preşedintele districtului de football, reflectează la înfiinţarea unui sub-district la Câmpina, pentru echipele din această localitate şi acelea de pe Valea Prahovei, care se găsesc în imposibilitate să se deplaseze la Ploeşti. Prin revenirea grupării „Venus” în campionatul districtual, din cauza desfiinţării diviziei C, problema unui sub-district de foot-ball în sus numitul oraş, a revenit la ordinea zilei. Dealtfel şi grupările ploeştene sunt pentru înfiinţarea acestui sub-district, spre a scăpa de greutatea deplasărilor, cari din cauza C.F.R.-ului, care are exclusivitatea pe şosea, nu se pot transporta în condiţiuni bune, precum şi din alte motive de ordin material. Cum activitatea locală a Districtului de football, a devenit în ultimii ani, mai mult decât supra-încărcată şi cum din anul viitor va începe şi un campionat regulat al juniorilor, iar lipsa de terenuri face imposibilă o normală desfăşurare campionatului, ne făcem ecoul grupărilor ploeştene şi cerem în numele acestora, înfiinţarea unui sub-district la Câmpina” – menţiona „presa vremii, la 23 iulie 1938. Ce a urmat…. A fost programată o nouă şedinţă: „În vederea reluării activităţii au fost convocaţi pentru ziua de 29 August 1938 conducătorii tuturor grupărilor. Prin revenirea grupării Venus în campionatul districtual local şi prin promovarea a două echipe în categoria I, mărindu-se astfel numărul participanţilor, precum şi nemulţumirea tuturor grupărilor ploeştene, care din cauza ospitalităţii ce o primesc la Câmpina, nu vor să se mai deplaseze, a provocat o nemulţumire generală, care a pus pe gânduri conducerea districtului. Şi cum situaţia trebuie clarificată, din timp, deoarece pe data de 15 Septembrie 1938 reîncepe campionatul, mai ales că grupările ploeştene, cer înfiinţarea unui district la Câmpina, domnul inginer Dimitrie Chiru, de comun acord cu restul membrilor forului, a fixat pentru ziua de 29 cor. o şedinţă, la sediul districtului, la care sunt invitaţi a participa toţi conducătorii de grupări, indiferent de categoria în care figurează. În această şedinţă se va fixa în mod definitiv formula campionatului pe anul 1938/1939 pentru toate cele trei categorii, inclusiv juniorii. Şedinţa are loc la ora 20, prezenţa ţinând loc de convocare”.
Districtul Ploeşti a ţinut o importantă şi hotărâtoare şedinţă
S›a schimbat formula campionatului districtual pe anul 1939/40. S›a admis gratuitatea elevilor de liceu la spectacolele sportive. „O problemă care provoca agitaţia grupărilor ploeştene din categoria întâia a districtului nostru, era aceia a deplasării la Moreni şi mai ales a condiţiunilor, să recunoaştem inechitabile pentru ploeşteni. Când o grupare din Ploeşti urma să se deplaseze la Câmpina sau Moreni, echipele locale, posesoare toate de terenuri, făceau încasări frumoase, fără a acorda nici-o deplasare adversarilor, cari oricât, contribuiau la reţetă prin participarea lor. Din această cauză, grupările au cerut fie înfiinţarea unui sub district la Câmpina, fie ca grupările din acest oraş, să ofere o sumă din reţetele pe care le fac la matchul respectiv, echipei care s›a deplasat. În faţa acestei juste cereri, comisiunea alocată, în frunte cu d-nii: ing. Dimitrie Chiru, preşedinte, Demetru Trifu, secretar, Ionescu-Ţope, Ilie Gheorghiu, Nicu Rădulescu etc. au căutat o soluţie, spre a satisface grupările protestatoare, în acest scop a convocat eri seară, pe delegaţii tuturor grupărilor din prima categorie, spre a le consulta, sperându-se că grupările câmpinene vor recunoaşte justa doleanţă a ploeştenilor”.
O şedinţă importantă
La şedinţa de eri seară, dat fiind importanţa discuţiei ce o comporta formula campionatului pe anul în curs, au participat şi delegaţii celorlalte categorii, cari nu erau interesate şi anume: Ştefănescu – Astra Moreni; Albu – Steaua Română; Cucă Iliescu – Principesa Ileana; av. G. Vlaiculescu – Condor; Fieraru – Gloria; Luzi – Regele Carol II; Dick – Sportul Muncitoresc; Guţă Niculescu – Concordia; av. Nedelcu – Venus Câmpina; Valenci – FerroEmail; Florea – Astra Boldeşti; Iliescu – Venus Ploeşti; Victor Caramalău – Steaua Română Mislea; A. Popescu – Dorobanţul; Nicolau – Colombia; ing. Jack Russo – Astra Poiana; Rădulescu – Generala; Neagoe – C.F.R. Înfrăţirea; ing. Berceanu – Astra Ploeşti; Sălceanu – Anglica şi Tănase – F.C. Sf. Vasile.
Expunerea domnului ing. Dimitrie Chiru
Domnul ing. Dimitrie Chiru, deschizând şedinţa într›o documentată expunere a arătat doleanţele grupărilor ploeştene, cerând o înţelegere din partea celor câmpinene, care trebuie să aprecieze justa plângere a celor cari solicită acoperirea deplasării în imposibilitate de a mai face faţă situaţiei materiale. A insistat ca în cazul când grupările câmpinene nu vor căuta să recunoască dreptatea ploeştenilor, atunci va trebui să modifice aspectul din anul trecut al categoriei I, în aşa fel, încât grupările ploeştene să nu mai fie nevoite să se deplaseze la Moreni şi Câmpina. Spre a cunoaşte şi opinia conducătoorilor câmpineni, le-a dat cuvântul. Pe rând au vorbit d-nii: avocat Nedelcu – Venus Câmpina, Albu – Steaua Română Câmpina, Cucă Iliescu – Principesa Ileana, Ştefănescu – Astra Moreni, cu toţi fiind pentru formula din anul trecut. Domnul Dick, din partea Sportului Muncitoresc Câmpina, a fost pentru modificare. Din partea grupărilor ploeştene au vorbit d-nii avocat Gheorghe Vlaiculescu – Victoria, Luzi – Regele Carol II, Fieraru – Gloria, Valenci – FerroEmail şi Florea – Astra Română Boldeşti.