Sfântul Teodosie de la Brazi este prăznuit de Biserica Ortodoxă Română pe 22 septembrie. Sfântul Ierarh Teodosie s-a născut în prima jumătate a sec. al XVII-lea, în ţinutul Vrancei. A intrat de tânăr în monahism. Datorită culturii sale este numit secretar la cancelaria mănăstirii Bogdana. Mai târziu, în calitate de egumen, se ocupă de reconstruirea acestui aşezământ. În anul 1670 a fost hirotonit episcop de Rădăuţi, iar în 1671- episcop de Roman.
Din cauza plecării Sfântului Dosoftei în Polonia, scaunul de Mitropolit al Moldovei devine vacant. Moldova era condusă la acea vreme de domnitorul Dumitraşcu Cantacuzino, o persoană fidelă otomanilor. La cererea acestui domnitor, episcopii din Moldova îl vor alege ca mitropolit pe Teodosie. Păstorirea sa în calitate de mitropolit nu va dura decât un an, din cauza faptului că i-a cerut domnitorului să pună capăt asupririi otomane.
La revenirea Mitropolitului Dosoftei, ierarhul Teodosie pleacă la Focşani. Aici s-a ocupat cu reconstruirea Mănăstirii Brazi. La cererea sa este adus egumenul Zaharia, din Muntele Athos, o persoană instruită în tainele monahismului.
În anul 1688, pe când se afla la Focşani, ierarhul a fost răpit de prietenii domnitorului Dumitraşcu Cantacuzino şi dus în Ţara Românească. Aici a fost chinuit timp de zece săptămâni.
În toamna anului 1694, tătarii au năvălit şi la schitul Brazi. Aceştia i-au cerut să le predea avutul şi obiectele de preţ. Pentru că Sfântul Teodosie a refuzat, aceştia i-au tăiat capul.