N.D.

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Câmpina din data de 30 iulie 2020, a fost aprobată, prin hotărâre, şi aprobarea procedurii de acordare a facilităţilor fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului. Potrivit municipalității câmpinene, măsura a fost luată având în vedere necesitatea susţinerii resurselor financiare atât ale contribuabililor, cât şi ale bugetului local pentru asigurarea cheltuielilor, în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, ţinând cont că în perioada stării de urgenţă continuată prin starea de alertă mediul de afaceri s-a confruntat cu diminuarea semnificativă de lichidităţi financiare, fapt ce a condus la dificultatea acestuia în a se conforma voluntar la plată.
Pentru a putea beneficia de prevederile acestei hotărâri, cei interesați trebuie să depună o cerere adresată fiscului local, respectiv la Direcţia Economică – Serviciul impozite şi taxe locale, care are sediul în Calea Doftanei nr. 18, până cel mai târziu la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.
Procedura se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entitaţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale, care la data de 31 martie 2020 inclusiv aveau înregistrate obligaţii bugetare principale restante administrate de fiscul local din Câmpina. Așa cum reiese din proiectul care a fost aprobat, prin obligaţii bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv se înţelege: obligaţii bugetare, inclusiv amenzi pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente până la sfârșitul lunii martie; diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată; alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa fiscului în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi alte obligaţii bugetare.