N.D.

De ani buni încoace, indiferent de anotimp, cerul Ploieştiului este brăzdat de stoluri de pescăruşi, creând senzaţia de vacanţă la mare, această specie fiind specifică zonelor cu mari întinderi de apă, inclusiv pe Litoral. Nu sunt sigurele păsări ale căror “ţipete” se aud prin oraş, şi altele- mult mai multe şi mai gălăgioase, precum ciorile- constituind încă o problemă, mai ales în zona Bulevardului cu Castani. Recent, reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Prahova au venit pe această temă cu o serie de lămuriri, insistând în mod special pe aspecte ce ţin de motivele pentru care cele două categorii de păsări s-au înmulţit excesiv şi în pescarusi Ploiesti
Ploieşti. Iată care este punctul de vedere al instituţiei: “Prezența în orașe a ciorilor și a pescărușilor este strâns legată de deșeurile menajere prost gospodărite, caracteristice mediului urban, de depozitarea acestora în recipiente deschise, ce permit accesul păsărilor la această sursă de hrană. Aceste specii sunt întâlnite în orașele de pe tot globul”. Legat de prezenţa ciorilor, opinia APM Prahova este următoarea: “ Deoarece și municipiul Ploiești se confruntă cu existența unei populații din ce în ce mai mari de ciori, s-au căutat diverse soluții pentru îndepărtarea acestora, în special din zona Bulevardului Independenței. Din păcate, nu este viabilă soluția reducerii înălțimii arborilor sau înlocuirea acestora cu alte specii. Bd. Independenței are un caracter istoric, încercându-se menținerea acestuia prin plantarea puieţilor de castan. Având în vedere că arborii ar trebui să aibă înălțimi mai mici de 4 m pentru a nu mai prezența interes pentru ciori, lucrările de reducere a coronamentului ar fi prea drastice și i-ar afecta ireversibil”. Subliniindu-se faptul că în Singapore, de exemplu, au fost luate măsuri extrem de drastice pentru reducerea populației de ciori, începând cu înlocuirea arborilor de mari dimensiuni cu alții mai scunzi și terminând cu efectuarea de patrule destinate vânării păsărilor, reprezentanţii instituţiei menţionate sunt de părere că în țara noastră legislația nu permite acțiuni de vânătoare în intravilan, iar toate speciile de păsări sunt ocrotite prin OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. Iar documentul menţionat stipulează următoarele: Fără a se aduce atingere prevederilor art. 33 alin. (3) şi (4) şi ale art. 38 din prezența ordonanţă de urgenţă, precum şi ale art. 17, art. 19 alin. (5), art. 20, 22, 24 şi art. 26 alin. (1) şi (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metodă utilizată; deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură; culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale.