ANAF reaminteşte că astăzi expiră termenul pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale. Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, termenul de depunere a formularului ”Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice” fiind prorogat până la data de 30 iunie 2020, inclusiv. De asemenea, prin același act normativ s-a stabilit că, dacă acest document se depune până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, se acordă şi o serie de bonificaţii. Astfel, pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificaţie de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv. Totodată, pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate. Pe de altă parte, având în vedere că, în continuare, din cauza pandemiei, este recomandatată respectarea distanţării fizice, ANAf recomandă, în continuare, depunerea documentelor în sistem online. “În condițiile actuale, când este foarte importantă respectarea distanțării sociale, Agenția Națională de Administrare Fiscală amintește contribuabililor că pot depune Declarația unică prin mijloace electronice de transmitere la distanță, astfel: prin intermediul serviciului „Spaţiul Privat Virtual” (SPV); pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică . De asemenea, precizăm că nu există obligația de a anexa, la depunerea declarației, documente doveditoare ale veniturilor. Fac excepție persoanele fizice nerezidente care obțin venituri în România, care trebuie să atașeze certificatul de rezidență fiscală . În cazul în care declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, aceste documente se atașează în format electronic. Pentru îndrumare și asistență la completarea declarației, persoanele fizice pot apela numărul de telefon 031.403.91.60 sau pot transmite solicitarea pe formularul de contact http://www.anaf.ro/asist.public. De asemenea, contribuabilii au la dispoziție, pe site-ul ANAF, la secțiunea ”Toate formularele cu explicații”, atât formularul, cât și instrucțiunile de completare a declarației”, se arată într-un comunicat al ANAF.