Depunerea cererilor unice de plată aferente campaniei 2020 a fost reluată în sistem online

N. D.

Pentru a exista continuitate în activitate, instituțiile publice și-au adaptat interacțiunea cu publicul, aceasta fiind trasferată în sistem online. Ca urmare, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, pentru a veni în sprijinul beneficiarilor de ajutoare financiare și în vederea minimizării pe cât posibil a efectelor negative ale pandemiei de coronavirus asupra activităților din sectorul agricol, a instituit o serie de măsuri menite să asigure flexibilizarea interacțiunii cu fermierii. Astfel, pe lângă utilaje agricole, fermierii sunt obligați să-și cumpere și calculator! Motivul? Printr-un recent ordin al ministrului Agriculturii, a fost aprobată primirea cererilor unice de plată aferente campaniei 2020 prin intermediul aplicației IPA online, a mijloacelor electronice de comunicații și a sistemului IACS. De asemenea, s-a dispus ca și centrele județene și locale ale APIA să primească și să administreze cererile de plată și deconturile justificative ori să acorde viza rentierilor agricoli aferente anului 2020 tot prin utilizarea mijloacelor electronice. ”Documentele care se prezintă la depunerea cererii unice de plată sau la modificările aduse acesteia – copie CI/BI/pașaport/certificatul de înregistrare la ONRC/certificatul de înregistrare fiscală, dovadă cont bancar activ – se transmit la APIA, de către fermier/rentier, prin mijloace electronice (telecomunicații). Potrivit ultimelor dispoziții, documentele care dovedesc că terenul agricol se află la dispoziția solicitanților se transmit la APIA, fie de către fermier prin mijloace electronice disponibile, fie prin solicitarea online de către centrele județene/locale APIA a adeverințelor privind înscrierea în Registrul agricol și trimiterea acestora de către primării pe adresele e-mail ale centrelor județene/ locale ale APIA.Totodată, documentele specifice schemelor de plată pentru sectorul zootehnic se transmit la APIA prin mijloace electronice de către fermier sau de către Oficiile județene ale Agenției Naționale pentru Zootehnie”, se arată într-un comunicat al APIA, din care reiese că, practic, depunerea actelor ce vizează activitatea acestei instituții s-a transferat în mediul online. Nu în ultimul rând, reprezentanții acestei instituții au ținut să mai aducă la cunoștința fermierilor și următoarele decizii : ”Depunerea cererilor de plată de către fermieri se va efectua prin mijloace electronice. Documentele aferente cererilor de plată pentru Măsura privind bunăstarea animalelor, cele aferente Ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor și cele pentru Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură vor fi scanate şi încărcate de către fiecare fermier pe un server extern (FTP) pus la dispoziție de către APIA, unde vor avea drepturi doar de încărcare. Fermierii vor crea un director cu denumirea societății și județul unde vor încărca formularul de cerere de plată și documentele aferente perioadei pentru care solicită plată. Funcționarii APIA vor avea acces la serverul extern (FTP) și vor descărca documentele aferente fiecărui fermier. Aceste documente vor sta la baza operării datelor în aplicația electronică de gestionare a sprijinului financiar și a efectuării verificărilor administrative ulterioare. După finalizarea verificărilor administrative şi aprobarea cantităților de motorină prin ordin al ministerului Agriculturii, funcționarii din cadrul APIA vor emite decizia de plată, care va fi transmisă prin mijloace electronice (poșta electronică) fermierilor”. Pentru informații detaliate privind măsurile instituite prin Ordinul nr.89/03.04.2020, poate fi accesată pagina de internet a agenției, la adresa www.apia.org.ro, se mai arată în informarea la care neam referit.