F. T.

Colegiul de Conducere al Curții de Apel Ploiești a hotărât ca, până pe 4 mai 2020, ca măsură preventivă împotriva coronavirusului , activitatea de judecată să fie limitată la soluţionarea următoarelor cauze:
SECŢIA I CIVILĂ: ordonanţă preşedinţială în raporturi de familie; plasamentul în regim de urgenţă- acţiune în suspendarea grevei;
SECŢIA A II-A CIVILĂ: măsuri asiguratorii (art.172 din Legea nr.85/2014); măsuri asiguratorii; ordonanţă preşedinţială; suspendare executare etc.
Litigii cu profesioniştii, respectiv asigurare dovezi; măsuri asiguratorii; ordonanţă preşedinţială;poprire asiguratorie etc.
SECŢIA PENALĂ PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI FAMILIE: cauze privind cereri şi contestaţii în materia masurilor preventive; recuzări şi abţineri; amânări şi întreruperi de pedeapsă; percheziţii şi ridicări de obiecte şi înscrisuri; îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite;cereri privind anularea sau reducerea amenzilor judiciare etc.
SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL: constatare aprobare tacită; litigiu privind achiziţiile publice; ordonanţa preşedinţiala; suspendare executare act administrativ; reexaminare anulare cerere etc.