N. Dumitrescu

 

Lipsa forţei de muncă, mai ales a celei calificate, a fost şi încă mai este una dintre problemele cu care se confruntă angajatorii, inclusiv la nivelul judeţului Prahova. Astfel, pentru a le întinde o mână de ajutor atât celor care se află în căutarea de noi angajaţi, cât şi şomerilor, Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă Prahova a asigurat, în ultimii ani, pe lângă actualizarea listelor cu locurile vacante, şi posibilitatea deprinderii de noi competenţe, prin organizarea de cursuri de specializare în diverse domenii. Decizia organizării cursurilor menţionate, la care şomerii pot participa în mod gratuit, este valabilă şi anul acesta, paleta de specializări anunţată fiind una mai mult decât generoasă. Astfel, pe lângă cursurile de agent de securitate, cameristă, bucătar sau cofetar–patiser, prahovenii aflaţi în căutarea unui nou loc de muncă vor putea căpăta cunoştinţe, fără să plătească măcar vreun leu, şi de comunicare în limba engleză, în funcţie de preferinţă având posibilitatea de a fi instruiţi inclusiv pentru a dezvolta în alte persoane roluri precum cele de profesor, ghid sau manager, după ce vor participa la cursul de consilier pentru dezvoltare personală.
De menţionat că, la sfârșitul anului trecut, rata şomajului la nivelul judeţului a fost de 2,43%, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova fiind înregistraţi peste 7.000 de şomeri. În 2019, prin intermediul agenţiei menţionate şi-au găsit un loc de muncă peste 9.000 de persoane, lunar însă jumătate dintre posturile scoase la concurs au rămas neocupate, de aici şi strategia agenţiei de a le oferi prahovenilor şomeri posibilitatea de a se instrui în noi domenii care au căutare pe piaţa muncii.

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova, prin Centrul de Formare Profesională, a anunţat că a propus, pentru anul în curs, organizarea mai multor cursuri destinate persoanelor aflate în căutarea unui nou loc de muncă. Pentru participarea la aceste instruiri nu se percep taxe, cursurile fiind gratuite, prahovenii care vor să înveţe o meserie, alta faţă de cea în care au activat, având posibilitatea să deprindă cunoştinţe în noi domenii. Astfel, în anul 2020 vor fi organizate următoarele cursuri gratuite pentru șomeri: agent de securitate, bucătar, cameristă, cofetar-patiser, confecționer asamblor articole din textile, frizer, coafor, manichiurist –pedichiurist, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, inspector/referent resurse umane, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, lucrător în comerț, operator introducere, validare și prelucrare date, ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație, sudor, tehnician maseur. Totodată, pe lângă acestea se regăsesc şi cursurile de comunicare în limba engleză, dar şi un altul care include “activităţi şi experienţe care au scopul final de îmbunătăţi starea de conştientizare, dezoltare a talentelor şi abilităţilor personale,cursuri someri1îmbunătăţirea calităţii vieţii şi contribuirea la realizarea aspiraţiilor şi viselor personale”. Despre ce este vorba? Despre un curs care a prins foarte mult teren în ultima perioadă, cel de consilier pentru dezvoltare personală, conceptul de dezvoltare personală incluzând, printre altele, şi activităţi formale sau informale pentru a dezvolta în alte persoane diferite roluri, precum cel de profesor, ghid, manager sau chiar mentor. Pentru persoanele interesate să participe la cursurile menţionate, la înscriere sunt necesare următoarele documente: carte de identitate, certificate de naştere, certificate de căsătorie (în cazul femeilor), acte de studii, carnet de şomer, cu menţiunea că pentru fiecare este necesară prezentarea actului în original şi copie, adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să reiasă că persoana în cauză este “Aptă de muncă”. Înscrierile pentru cursuri se fac la următoarele instituţii: AJOFM Prahova, cu sediul în Ploieşti, str. Nicolae Iorga nr.1, la ghișeul 6 (telefon 0244. 577. 390), la sediul din Câmpina, str. Maramureș nr. 19 ( telefon 0244. 376. 001); la sediul Punctului de Lucru din Vălenii de Munte, str. Nicolae Iorga nr. 26 (telefon 0244. 280. 339), la Centrul Formare Profesională din Ploiești , Şoseaua Vestului nr.19, etaj 3, (fosta clădire a Şcolii de şoferi, telefon 0244. 587.129); la sediul Punctului de Lucru din Sinaia, Bd. Carol nr.47 (telefon 0735.786.220); la sediul Punctului de Lucru din Mizil, str.I.L.Caragiale nr.9, bl.42A, sc.A, ap.3 (telefon 0244. 571. 555).

Peste 9.000 de persoane şi-au găsit, anul trecut, un nou loc de muncă

În 2019, prin intermediul AJOFM Prahova au fost încadrate în muncă 9.492 de persoane, dintre care 4.755 femei, în funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor menţionate cele mai multe – 4.991 –
provenind din mediul rural. Din punctul de vedere al nivelului de pregătire al prahovenilor pentru care s-a identificat un loc de muncă până la sfârşitul anului trecut, cei mai mulţi aveau studii liceale (3.162 de persoane), urmaţi de cei cu studii gimnaziale (2.488 de persoane). Numărul celor cu studii profesionale şi școala de ucenici care s-au angajat a fost de 2.255 de persoane, 991 fiind numărul celor cu studii superioare. “Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Prahova în 2019, 7.225 de persoane au făcut parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile, cu precizarea că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de legislaţia privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Astfel, în anul 2019, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 15.621 persoane”, se arată într-o informare a AJOFM Prahova.
De adăugat că, la sfârșitul lunii decembrie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova erau înregistrați 7.118 șomeri (dintre care 3.521 erau femei), rata șomajului fiind de 2,43%. Dintre aceştia, 2.678 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4.440 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 4.647 de șomeri erau din mediul rural și 2.471 din mediul urban. Șomerii cu studii gimnaziale aveau ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Prahova (73%), urmaţi de cei cu studii liceale (21 %), cei cu studii superioare fiind în proporţie de 6%.