Nicoleta Dumitrescu

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova a fost, ieri, gazda unei întâlniri care a avut ca temă un subiect de mare actualitate: criza forţei de muncă, în mod special a celei calificate. Întâlnirea, care s-a desfăşurat în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, a vizat promovarea învăţământului profesional şi a celui de tip dual, reunind, pe lângă directori ai unora dintre cele 34 de unităţi de învăţământ profesional şi tehnic din judeţ, şi agenţi economici, inclusiv reprezentanţi ai firmelor care au promovat înfiinţarea de clase pentru anumite specializări în Prahova. La nivel de judeţ, învăţământul de tip dual a debutat în anul şcolar 2017-2018, la Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu” din Mizil, cu două clase, în care elevii au fost pregătiţi pentru trei calificări profesionale, în anul şcolar trecut numărul claselor crescând la opt, iar în anul şcolar 2019-2020 înfiinţându-se 12 clase, în total, la nivel de judeţ. În momentul de faţă, există 22 de clase  prin care se pregătesc elevi, în cadrul acestui tip de învăţământ, pentru diverse meserii cerute pe piaţa muncii. În condiţiile în care, la nivel naţional, inclusiv pe plan local, există o mare cerere de personal, în mod special din rândul calificărilor tradiţionale – precum sudori, strungari, mecanici, ospătari – în cadrul întâlnirii de ieri s-a picat de acord că înfiinţarea de clase în sistemul învăţământului dual vine în sprijinul atât al agenţilor economici, cât şi al tinerilor. Pentru aceştia din urmă poate fi chiar o alternativă la una dintre problemele cu care se confruntă foarte mulţi dintre ei: aceea de a deveni şomeri sau vânzători cu studii superioare! 

scoala prof - inv dual1Întâlnirea de ieri a fost organizată plecând de la faptul că Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, aşa cum a precizat şi inspectorul şcolar general Nicolae Angelescu, este interesat să ofere elevilor oportunităţi şi forme moderne de educaţie şi formare de calitate, astfel încât aceştia să obţină o calificare şi să răspundă cerinţelor mediului de afaceri din judeţ. În context, evenimentul a fost inclus în cadrul campaniei de promovare a învăţământului profesional şi dual, având în vedere faptul că, în ultimul caz, formarea claselor se face la solicitarea agenţilor economici. Potrivit Calendarului etapelor acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar viitor, respectiv 2020-2021, cererile pentru înfiinţarea de clase în învăţămîntul dual, la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, se depun până la data de 22 noiembrie 2019, contractele de parteneriat cu instituţiile de învăţământ urmând să fie semnate până pe data de 10 ianuarie 2020. “Până pe 20 ianuarie 2020, inspectoratele şcolare judeţene trebuie să transmită la Bucureşti propunerile ce vizează înfiinţarea de clase pentru învăţământul dual, ulterior acestei date nemaiputându-se face modificări. Prin urmare, în această lună – noiembrie, este nevoie de mobilizare, de promovare a acestor tipuri de clasă, în mod special în rândul elevilor care vor finaliza clasa a VIII-a anul viitor. Dar, cea mai mare provocare este să-i convingem pe părinţii acestor tineri că învăţământul profesional şi cel de tip dual reprezintă o şansă în plus pentru viitorul copiilor lor”, au menţionat reprezentanţii conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova. În Prahova, în momentul de faţă, sunt 34 de unităţi de învăţământ profesional şi tehnic de stat, din care 24 de unităţi sunt în mediul urban. Acestora li se alătură alte două unităţi de învăţământ special şi alte două de învăţământ particular profesional, toate patru fiind organizate în mediul urban. Potrivit unor date centralizate, numărul elevilor care studiază în unităţile de învăţământ profesional din Prahova a crescut de la an la an, cifrele fiind concludente. Astfel, dacă în anul şcolar 2015-2016 numărul elevilor a fost de 2.219, în anul şcolar 2019-2020 numărul acestora a crescut la 3.069 de elevi. “În Prahova, în anul şcolar 2019-2020, în învăţământul liceal- filiera teoretică sunt înscrişi 2.446 de elevi, în învăţământul vocaţional – 237 de elevi, iar în cel tehnologic – 2.259 de elevi. În învăţământul profesional, în acest an şcolar s-au format 44 de clase, unde sunt incluşi 1.275 de elevi, iar pentru învăţământul dual s-au înfiinţat 12 clase, unde învaţă 272 de elevi”, au mai anunţat, ieri, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova. La nivel de judeţ, învăţământul dual a debutat în anul şcolar 2017-2018, la Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu”din Mizil, conducerea şcolii având contract de parteneriat cu doi agenţi economici prin care s-au format două clase, cu 48 de elevi, pentru trei calificări. În anul şcolar trecut, numărul liceelor din judeţ care au optat pentru acest tip de învăţământ au fost mai multe, respectiv şase unităţi de învăţământ, fiind înfiinţate opt clase în care studiază 225 de elevi, iar în anul şcolar 2019-2020 , zece şcoli au avut deschiderea ca alături de agenţi economici să organizeze în total 12 clase, în care au fost cuprinşi 272 de elevi. Calificările pentru clasele în care tinerii studiază în tip dual sunt mecanic, frezor, strungar, sudor, bucătar, lucrător hotelier, ospătar, chelner, confecţioner produse textile etc. De fapt, sunt şi cele mai căutate calificări în momentul de faţă, de aici şi interesul unora dintre agenţii economici din judeţ să ajute la identificarea de noi braţe de muncă, încă de pe băncile şcolii, pentru întregirea propriilor echipe. În acest context, primarul din Mizil, localitatea unde a debutat în Prahova învăţământul de tip dual, a ţinut să precizeze faptul că, anul acesta, deja unii dintre elevii care au urmat cursurile acestui tip de învăţământ au şi fost angajaţi. În acest context, s-a precizat faptul că învăţămîntul dual poate reprezenta o soluţie “pentru a ne ţine tinerii acasă, în localităţile de domiciliu”, dar “şi o soluţie ca tinerii care au o anumită îndemânare practică să nu mai ajungă şomeri sau vânzători cu studii superioare”.

Oportunităţi sporite

De precizat că învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare profesională, reglementat prin metodologie specifică, reprezintă o formă de organizare a învăţământului profesional cu următoarele caracteristici specifice: este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică; asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică. Operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor. Învăţământul dual se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, are o durată de cel puţin 3 ani şi are o pondere semnificativă a pregătirii practice derulate la operatorul economic. Astfel, în primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la operatorul economic reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat programului; în al doilea an, aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii practice; în anul al treilea, aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii practice.