„Mulţumeşte-i şi zilei care nu ţi-a dat nimic !”
Constantin Noica